Hogeschool van Amsterdam

Webinar: De dynamiek van de leefbare stad

Wees erbij! Woensdag 13 januari 2021

Symposium

Amsterdam staat vierde op de lijst van 'meest dynamische steden' in Europa. Amsterdam is het commerciële en financiële centrum van Nederland met een groeiende technologie- en startup-community. Daarnaast zijn er een groot aantal nationale en internationale hoofdkantoren gevestigd en is de stad een belangrijk logistiek centrum. Amsterdam is goed toegerust om te blijven profiteren van toenemende urbanisatie. Maar hoe ziet de toekomst eruit? En hoe zit het met de leefbaarheid van de inwoners?

Tijdens het webinar krijg je een aantal interessante gastsprekers te zien. Zij zullen ieder vertellen over hun expertise en hun kijk op de stad Amsterdam. Vervolgens kun je deelnemen aan een van de interactieve workshops.

Gastsprekers

  • Floor Milikowski: journalist, sociograaf en planoloog. Vanaf 2010 schrijft ze vooral voor de Groene Amsterdammer.
  • Tiers Bakker: gemeenteraadslid namens de SP in Amsterdam.
  • Zef Hemel: planoloog, in het verleden hoofdredacteur Stedenbouw & Ruimtelijke ordening.
  • Frans Soeterbroek: werkt sinds 2004 met zijn bureau De Ruimtemaker aan onder meer de invoering van de omgevingswet, gebiedsgericht werken en nog veel meer.

Programma

10:00 – 10:15 uur: Ontvangst en inloop Teams Live Event
10:15 – 11:30 uur: Opening van het webinar door de dagvoorzitters, inleiding door de gastsprekers, plenaire discussie en afsluiting door dagvoorzitters.
11:30 – 12:00 uur: Pauze
12:00 – 13:00 uur: Workshops over:

  1. Overlast en veiligheid van het Wallengebied Burgwallen Oude-Zijde
  2. Asielkrakers in Amsterdam
  3. Duurzaam wonen en leven
  4. Acceptatie van LHBTIQ+
  5. Gentrificatie in de Randstad
  6. Messenbezit onder jongeren

Aanmelden

Zie de pdf voor meer informatie over het programma, de gastsprekers, de workshops en de studenten van de minor De Veranderende Stad die het webinar organiseren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 7 januari 2021

Datum

Startdatum 13 jan

Tijd

10:00 - 13:00 uur