Organisatie

Missie

Wij leiden op vanuit een brede oriëntatie op het verpleegkundige en paramedische beroepenveld een variëteit aan studenten op die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te kunnen oefenen.

Wij zijn een kennisinstelling die via onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de samenleving en de beroepspraktijk in en om een internationaal georiënteerde grootstedelijke omgeving.

Visie

De faculteit Gezondheid draagt bij aan een gezondere maatschappij door praktijkgericht onderwijs en onderzoek. De programma's (propedeuse, bachelor, master en post-hbo) leiden op tot 'gezondheidsprofessionals van de toekomst'. Studenten leren:

  • ondernemend zijn
  • multidisciplinair werken
  • flexibel zijn
  • 'evidence based practice'
  • 'klinisch redeneren'

Hierbij ligt de focus op zelfstandig functioneren van de cliënt door voorlichting, begeleiding en zorg. Dit wordt onder andere gerealiseerd door een nauwe samenwerking met het Academisch Medisch Centrum.

Praktijkgericht onderzoek is een essentieel en integraal onderdeel van het onderwijs. Centre of Expertise Urban Vitality (CoE UV) en de academische werkplaats Polifysiek leveren beiden een belangrijke bijdrage aan het onderwijs en vice versa.

De programma’s zijn robuust en gericht op nominaal studeren, tevreden studenten en optimale talentontwikkeling.

Organisatiestructuur

Binnen de HvA wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt 'the professional in the lead'. Voor de faculteit Gezondheid betekent dit dat de organisatie(onderdelen) wordt geleid door praktijkdeskundigen met een stevige onderzoeksbasis. De faculteit Gezondheid probeert de verbinding van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg nog verder te optimaliseren.

De functie van opleidingsmanager is gecombineerd met de functie van lector in het Centre of Expertise Urban Vitality. Daarnaast is er per opleiding een hoofd opleiding en een hoofd onderzoek aangesteld en werken veel docenten ook als onderzoeker of als zorgverlener.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 juni 2023