Honours onderwijs

Voor studenten die meer kunnen en meer willen dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden en voor studenten die willen excelleren, of zich willen voorbereiden op (geselecteerde) masters, wordt Honours onderwijs aangeboden.

Honours biedt volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en verder te stimuleren binnen brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken. In het Honours onderwijs verdiep je je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, samen met studenten van andere opleidingen van de faculteit in kennis en vaardigheden die voor jou belangrijk zijn.

De Honours Talent Module is een module die faculteitsbreed wordt aangeboden voor eerstejaars studenten die zich willen oriënteren en onderzoeken of het honoursonderwijs bij hen past. De module bestaat uit vier thema's:

  • Persoonlijk Leiderschap;
  • Maatschappelijk Ondernemen
  • Gezondheid & Wetenschap
  • Geneeskunde

Als je start met de opleiding in studiejaar 2021-2022 is inschrijven voor deze module mogelijk vanaf oktober 2021 via SIS.

De Honours Modules hoofdfase 1 worden aangeboden aan tweedejaars studenten. Deze modules zijn juist voor de studenten die meer willen en kunnen dan in het reguliere onderwijsprogramma mogelijk is. De volgende modules worden aangeboden:

  • Honoursprogramma Geneeskunde;
  • Honours Module Gezondheid & Wetenschap Honours Module Maatschappelijk ondernemen.

Meer informatie over honours onderwijs krijg je tijdens je opleiding en vind je op MijnHvA.

De Honours Modules hoofdfase 2 en 3 worden faculteitsbreed aangeboden in het derde en vierde jaar en kunnen worden gevolgd naast het reguliere onderwijs. Voor deze modules zijn instroomeisen en selectieprocedures vastgesteld. Mogelijkheden zijn:

  • Honoursprogramma Geneeskunde
  • Honours Module Gezondheid & Wetenschap
  • Honours Module Maatschappelijk Ondernemen

Meer informatie over honours onderwijs krijg je tijdens je opleiding en vind je op MijnHvA.

22 september 2021