Interprofessionele samenwerking

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Academisch UMC is een uniek programma ontwikkeld rondom interprofessionele educatie (IPE). Studenten van de bachelor Geneeskunde aan de UvA, de paramedische opleidingen en de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) volgen deels hetzelfde onderwijsprogramma en werken samen aan projecten.

Binnen het programma IPE is er aandacht voor:

  • het voorbereiden en opvolgen van een interdisciplinair overleg met de patiënt;
  • het afnemen van een anamnese met meerdere disciplines bij één patiënt;
  • kennis opdoen van de andere zorgdisciplines;
  • regels voor het geven en ontvangen van feedback.

Promotieonderzoek

Binnen de onderzoeksgroep Urban Vitality wordt onderzoek gedaan naar het integreren van interprofessioneel samenwerken in de lesstof. Het belang van samenwerken in de zorg wordt steeds groter. Daarom moeten studenten Verpleegkunde tijdens hun opleiding al de competenties ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 25 maart 2019