Interprofessionele educatie

Het Interprofessioneel onderwijs (IPE) maakt deel uit van het HvA-UvA programmaonderwijs voor interprofessionele samenwerking.

Studenten van de leerroute Interprofessionele Paramedische Zorg, opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Oefentherapie, Verpleegkunde (HvA) en Geneeskunde (UvA) nemen deel aan dit onderwijs. Tijdens het IPE-onderwijs leren studenten van deze verschillende disciplines met elkaar samenwerken, zodat ze in de toekomst als zorgteam de beste zorg kunt leveren.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Interprofessioneel samenwerken in de praktijk

Wat is IPE?

Als toekomstige zorgprofessional krijg je te maken met een grote variëteit aan patiënten én collega zorgprofessionals. Professioneel samenwerken is van groot belang, of dat nu binnen de muren van een (academisch) ziekenhuis of over de grenzen van een gezondheidscentrum heen is. Interprofessionele Educatie leert zorgstudenten samenwerken, waarbij zorg wordt geïntegreerd en niet opgestapeld, terwijl de patiënt centraal staat.

Academische Interprofessionele leerwerkplaatsen (I-LWP)

Door de ontwikkelingen binnen het zorglandschap moeten toekomstige zorgprofessionals worden voorbereid op interprofessioneel (samen)werken. De faculteit Gezondheid laat de zorgprofessionals van de toekomst ook in de praktijk kennismaken met deze vorm van werken.

Om studenten voor te bereiden op het gezamenlijk behandelen van complexe zorgvragen, is ook het praktijkonderwijs noodzakelijk. In samenwerking met het werkveld wil de faculteit Gezondheid interprofessionele leerwerkplaatsen ontwikkelen. Een I-LWP is een stageplek waar verschillende disciplines binnen de zorg, samenwerken. Bijvoorbeeld in de wijk, het verpleeghuis en het ziekenhuis. Op deze leerwerkplaatsen ontmoeten studenten andere (zorg)studenten en leren ze in de praktijk samenwerken.

De HvA staat open voor nieuwe I-LWP's of andere mogelijkheden tot samenwerken. Interesse om deze samenwerking aan te gaan of wil je er meer van weten?

IPE Symposium

Donderdag 6 april 2023 vond het online IPE symposium "Interprofessioneel leren en samenwerken in de gezondheidszorg" plaats. Tijdens het symposium is het programma van IPE in de curricula van de opleidingen van FG uitgelegd. Daarnaast is er een inkijkje gegeven in de HvA projecten waarin de HvA samenwerkt met het werkveld om interprofessioneel leren een plek te geven. Klik op de video om het symposium terug te kijken.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

IPE Symposium "Interprofessioneel leren en samenwerken in de gezondheidszorg"

Waarom IPE?

Zorg in transitie

De gehele gezondheidszorg in Nederland is in transitie van “Ziekte en Zorg” naar “Gedrag, Gezondheid en Maatschappij”. Participatie aan de maatschappij, veerkracht en zelfregie van de zorgvrager zijn hierbij krachtige uitgangspunten. Tegelijkertijd worden de zorgvragen die aan professionals gesteld worden steeds complexer. Deze complexiteit komt voort uit 3 grote veranderingen in de zorg die parallel lopen.

Ten eerste heeft een toenemend aandeel van de bevolking 2 of meer aandoeningen, die de kennis en kunde van een enkele zorgprofessional overstijgen. Dit is een direct gevolg van de vergrijzing en betere behandelingen met hogere overlevingskansen. Ten tweede is er toenemende aandacht voor de mens áchter de patiënt, in samenhang met somatische-, psychische-, sociale- en welzijnsaspecten. De normen en waarden van de patiënt zijn daarbij leidend bij het maken van keuzes.

Ten derde verblijven patiënten steeds korter binnen de muren van ziekenhuizen en andere zorginstellingen en wordt de zorg zodra dit kan verplaatst naar andere zorginstellingen of thuis. Dit leidt tot toegenomen verplaatsingen en overdrachtsmomenten van patiënten tussen zorgprofessionals, diverse zorginstellingen en thuis.

Onderlinge afstemming tussen patiënt en zijn zorgverleners met als doel gezamenlijk tot één integraal zorgplan te komen is door deze 3 factoren nóg belangrijker geworden. Interprofessionele samenwerking, waarbij zorg onderling wordt afgestemd in plaats van op elkaar gestapeld, leidt tot aantoonbare verbetering van kwaliteit van zorg, betere gezondheid en beter functioneren van de zorgvrager, en reductie van kosten.

Zorgonderwijs ook in transitie

IPE verenigd de faculteit Gezondheid van de HvA en de faculteit Geneeskunde van de UvA in de missie studenten op te leiden tot zorgprofessionals die aantoonbaar interprofessioneel kunnen samenwerken. Deze studenten worden voorbereid op de transitie naar de gezondheidszorg van morgen. In hun toekomstige professionele rol zullen zij op hun beurt weer de katalysator kunnen zijn van deze transitie van de gezondheidszorg.

Om dit doel te bereiken integreren wij interprofessionele educatie (IPE) in onze 6 onderwijsprogramma’s. De afgestudeerden van onze faculteiten zijn interprofessioneel competent en in staat integraal te werken aan een aanbod van zorg dat voldoet aan de vragen van de zorgvrager en de eisen die de maatschappij stelt aan zinvolle zorg.

IPE is een uniek en herkenbaar kenmerk van de zorgopleidingen van de faculteit Gezondheid van de HvA en de faculteit Geneeskunde van de UvA. In de praktijk wordt er bijvoorbeeld binnen het Centre of Expertise Urban Vitality van de HvA door docent-onderzoekers en studenten interprofessioneel samengewerkt in living labs: leer- en experimenteeromgevingen in Amsterdam zoals VIEW. Daarnaast zijn er voorbeelden van projecten die interprofessionele leerwerkplaatsen initiëren, zoals WIJK Up Call.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 11 juni 2024