Hogeschool van Amsterdam

Stage in Zweden - interview

Testimonial

“Avontuur, kennismaken met een andere cultuur, andere gewoonten, het leren van een vreemde taal en nieuwsgierigheid naar de uitoefening van het beroep ergotherapeut in Zweden waren voor mij de stimulans om naar het buitenland te gaan."

"Je maakt kennis met andere werkwijzen, andere samenwerkingsverbanden. Dat heeft mijn visie op het beroep verbreed."

Uitwisselingsstudent - Ergotherapie

"Naar mijn idee draagt een stage in het buitenland bij aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het is een kans om je eigen mogelijkheden te verkennen en om zelfstandig te werk te gaan.

Beheersing van de basiskennis van de taal is zeer belangrijk om voldoende diepgang in de stage te kunnen brengen. Het is van belang duidelijk te zijn omtrent je eigen leerdoelen. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Je maakt kennis met andere werkwijzen, andere samenwerkingsverbanden. Dat heeft mijn visie op het beroep verbreed. Het verblijf met andere internationale studenten was heel positief; je hebt dezelfde wensen en komt veel dezelfde moeilijkheden tegen. Het is interessant om voor je vertrek mensen te spreken die in Zweden zijn geweest. Zij kunnen je wellicht een algemeen beeld schetsen van het leven in Zweden, de gewoonten et cetera.”