Nieuwe Master Performance, Sport and Health van start!

13 apr 2022 16:43 | Faculteit Gezondheid

Het formele positieve accreditatiebesluit is binnen! Het panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) had de opleiding in januari al een positief advies gegeven en was daarmee van mening dat de masteropleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen. Nu de accreditatie officieel is, mag de master echt van start. De promotie van de opleiding kan beginnen! In onderstaand bericht lees je terug wat de master allemaal biedt.

De faculteit Gezondheid start, in nauwe samenwerking met de faculteit Bewegen, Sport en Voeding, per september 2022 met de master Performance, Sport and Health. De master bevindt zich op het snijvlak van performance en gezondheid binnen de kaders van mentaal en fysiek presteren. Het is bedoeld voor oefentherapeuten, fysiotherapeuten en vakleerkrachten lichamelijke opvoeding (ALO).

4 jaar voorbereiding

‘Goed werk heeft tijd nodig,’ lacht coördinator Nils Jongerius als hij vertelt dat ze in de afgelopen vier jaren hard hebben gewerkt om het uitstroomprofiel van deze master scherp te formuleren en een bijpassend curriculum op te zetten. 'We hebben uitgebreide gesprekken gevoerd met het werkveld.' Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat het werkveld behoefte heeft aan professionals die met complexe vraagstukken rondom bewegend presteren, met behoud van gezondheid kunnen omgaan én die in staat zijn interprofessioneel samen te werken en te redeneren, zodat ze zorgvragen integraal kunnen oplossen. 'Er staat nu een mooi gebalanceerd programma waarvan de relevantie voor het werkveld goed is getoetst. Het succesvol doorlopen van de Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO bevestigt dit.'

Brug tussen FG en FBSV

De masteropleiding Performance, Sport and Health is een professionele doorstroommaster; bedoeld voor bachelor opgeleide fysiotherapeuten, oefentherapeuten en vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding. Deelnemers zijn al werkzaam in de wereld van sportprestatie, podiumperformance en gezondheid. De master reikt verder dan het kunnen begeleiden van individuele performers of sporters; binnen de opleiding leer je ook adviseren op team- en organisatieniveau. 'Met deze nieuwe master slaan we een brug tussen de Faculteit Gezondheid en Faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Ik zie het als een natuurlijke samenwerking tussen onze twee faculteiten die elkaar mooi aanvullen.'

Studenten werven

Nu begint de spannendste fase; het werven van de eerste lichting studenten en het daadwerkelijk starten met de opleiding. 'Enthousiaste reacties van potentiële studenten geven enorm veel energie die we de komende maanden gebruiken om samen de laatste puntjes op de i te zetten. De i van inhoudsontwikkeling', lacht Nils. Tijdens de open avond van 12 april waren er veel potentiële studenten die hun interesse al hebben geuit voor de master.

Meer informatie

Meer informatie over de opleiding vind je op de HvA website .

Heb je vragen? Mail naar mpsh-fg-fbsv@hva.nl