Uw mening over het opleidingsprofiel BN2020!

8 apr 2022 16:15 | Faculteit Gezondheid

Vanaf 2016 worden hbo-verpleegkunde studenten opgeleid conform het opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 (BN2020). Het profiel is in opdracht van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkundigen (LOOV) opgesteld na raadpleging van het werkveld, de branches en de beroepsvereniging V&VN. In 2020 zijn de eerste verpleegkundigen conform BN2020 afgestudeerd.

Middels deze vragenlijst vernemen wij graag uw mening over het opleidingsprofiel BN2020. Uw input is van groot belang omdat wij op basis van uw mening het HBO-V opleidingsprofiel kunnen aanpassen aan de eisen die de zorg van morgen aan onze toekomstige verpleegkundige stelt.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. We gaan in op een aantal thema’s uit het opleidingsprofiel BN2020 en de wijze van opleiden. Tot slot vragen we u om een aantal achtergrondvragen te beantwoorden over uw werkplek en opleiding.

Klik hier om met de vragenlijst te starten.

Wilt u op de hoogte blijven van dit traject? Laat dan aan het eind van de vragenlijst uw contactgegevens achter. Uw antwoorden worden niet gekoppeld aan de contactgegevens die u achterlaat, uw antwoorden blijven dus anoniem.

Alvast bedankt voor het geven van uw mening!

Groet, namens de leden van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV)

Corine Latour,

Voorzitter stuurgroep BN 2030 LOOV

Indien de bovenstaande link niet werkt kunt u de vragenlijst openen door te klikken op:

https://markteffect.clkthr.eu/alumni