Flexibel onderwijs voor brede paramedische professionals

Nieuw interprofessioneel onderwijs aan de faculteit Gezondheid

6 okt 2021 13:00 | Faculteit Gezondheid

De faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) start per september 2022 met een nieuw opleidingsoverstijgend onderwijsaanbod op hbo-niveau; de ‘Interprofessionele Paramedische Zorg’. Dit nieuwe onderwijsaanbod is het resultaat van een samenwerking tussen Ergotherapie, Oefentherapie en Fysiotherapie. Inschrijving is mogelijk vanaf 1 oktober 2021.

Complexe, integrale zorg

De zelfredzaamheid van mensen en hun omgeving vergroten, de leefstijl onder de aandacht brengen, nieuwe slimme technieken in de zorg omarmen en gebruiken, zorgverleners anders opleiden en inzetten; het is niet alleen wenselijk, maar ook keihard nodig om de ouderen en chronisch zieken straks zorg te bieden. Deze ontwikkelingen vragen andere vaardigheden van afgestudeerden en daar wil de faculteit Gezondheid met het nieuwe aanbod een bijdrage aan leveren. Studenten leren een vak en worden tegelijkertijd voorbereid op het, samen met anderen, bieden van integrale oplossingen voor de complexer wordende zorgvraag. Afstemming en samenwerking tussen zorgverleners zijn essentieel voor patiëntgerichte zorg op de juiste plek.

Flexibel onderwijs

In de eerste anderhalf jaar van dit brede interprofessionele programma werken studenten aan competenties uit zowel de ergo-, oefen- als fysiotherapie, vanuit de HILL-methodiek: High Impact Learning. Dit betekent dat studenten, individueel en in groepsverband, vanaf het begin met vraagstukken van échte cliënten en échte opdrachtgevers uit de Amsterdamse beroepspraktijk aan de slag gaan. Hierdoor voelen ze de urgentie om zich verder te verdiepen en bekwamen in de zorgvragen.

Het studieprogramma heeft geen vaste lessen; de studenten hebben continu beschikking over kennisclips, flitscolleges, practica, passende begeleiding en zijn zelf in the lead om aan te geven wat ze nodig hebben om de vraagstukken te kunnen beantwoorden. Het programma is daarom bedoeld voor studenten die willen samenwerken, vragen durven stellen en redelijk zelfstandig kunnen studeren. Aan het eind van ieder semester toont de student zijn of haar niveau in een assessment. Na anderhalf jaar kiezen studenten in welk vakgebied zij willen specialiseren en afstuderen: ergo-, fysio- of oefentherapie.

Het werkveld

Hbo-afgestudeerden van Interprofessionele Paramedische Zorg kunnen zich registreren in de wet BIG of Kwaliteitsregister Paramedici en als gekwalificeerd fysio-, oefen- of ergotherapeut aan de slag. In de wijk, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum, buurthuis of bij mensen thuis, maar ook in ziekenhuizen of revalidatieklinieken.

Paramedische experts met kennis van al deze disciplines en innovatieve zorgtechnologie kunnen ook aan de slag als adviseur voor overheidsinstellingen of (commerciële) organisaties, bijvoorbeeld als het gaat om hoe werknemers gezond en langdurig kunnen blijven werken.

Meer informatie vind je op de pagina over Interprofessionele Paramedische Zorg