Hogeschool van Amsterdam

HvA en University of Manitoba slaan handen ineen

26 sep 2019 11:28 | Faculteit Gezondheid

De faculteit Gezondheid van de HvA en de College of Rehabilitation Sciences van de University of Manitoba, Canada gaan intensief samenwerken. Zij slaan de handen ineen rond drie thema’s: zorgtechnologie, interprofessioneel samenwerken en werken met kwetsbare groepen.

Decaan Wilma Scholte op Reimer (HvA-faculteiten Gezondheid en Bewegen, Sport en Voeding), een aantal lectoren en de coördinatoren van deze samenwerking reizen in november af naar Winnipeg in Canada, om met de University of Manitoba (UM) het plan voor de komende twee jaar uit te stippelen.

Dankzij een recente Erasmusplus-subsidie kunnen straks namelijk vijf docent-onderzoekers van de faculteit Gezondheid lesgeven aan de Canadese universiteit, en komen vijf docent-onderzoekers uit Canada naar de HvA. De werving daarvoor wordt binnenkort gestart.

Met het internationale partnerschap willen de HvA-faculteit Gezondheid en de University of Manitoba hun onderzoek en onderwijs versterken, door onder andere praktijkervaringen uit te wisselen.

Betere toegang tot de zorg

Niet iedereen in de samenleving profiteert evenveel van het zorgaanbod in Nederland en Canada. Bepaalde minderheidsgroepen maken minder gebruik van de gezondheidszorg, en weten de juiste zorg minder goed te vinden bij gezondheidsproblemen. Zowel voor de HvA-faculteit Gezondheid als de University of Manitoba is de zorg ‘inclusiever’ maken daarom een belangrijk punt van onderzoek.

Zo doet de UM onderzoek onder (en met) inheemse bevolkingsgroepen in Canada, die minder gebruikmaken van de zorg dan andere Canadezen. Amsterdam kent vergelijkbare problemen: ook hier maken bepaalde groepen minder gebruik van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld mensen met een migratie-achtergrond en/of een lage sociaaleconomische status. Samenwerken met kwetsbare groepen, zodat zij betere toegang krijgen tot de zorg, is daarom een van de punten waarop de HvA en UM hun krachten bundelen.

Interprofessioneel samenwerken

Daarnaast is ‘interprofessioneel samenwerken’ een aandachtspunt van zowel de HvA-faculteit Gezondheid als de UM. Als aankomend zorgverleners moeten studenten van verschillende (para)medische professies met elkaar leren samenwerken. Canada is een land dat dit interprofessioneel samenwerken hoog in het vaandel heeft staan in onderwijs en onderzoek, daarom wordt ook op dit gebied samengewerkt.

Revalideren met sensoren

Tot slot gaan de HvA en UM hun kennis en best practices uitwisselen over zorgtechnologie. Margriet Pol, docent-onderzoeker Ergotherapie bij de HvA, presenteerde onlangs aan de Canadese partners haar onderzoeksresultaten rond ouderen die na een heupfractuur revalideren met hulp van sensoren. Dit deed zij via een online lezing. Pol heeft inmiddels samen met de University of Manitoba een subsidieaanvraag ingediend voor ‘Ambient Assisted Living’ (AAL) bij ZonMw, voor een nieuw project rond ‘sensormonitoring’.

Ook studenten gaan profiteren van de samenwerking met de University of Manitoba: het is de bedoeling dat studenten van beide instellingen in de nabije toekomst ook op uitwisseling kunnen. Het idee is dat studenten zo ook interculturele vaardigheden opdoen, doordat zij in een internationale setting verblijven.

Aansluiten? Doe mee!

Ben je docent of onderzoeker en heb je een idee dat bijdraagt aan de samenwerking tussen de faculteit Gezondheid en de UM? Laat het weten aan je teamcoördinator.