Hogeschool van Amsterdam

Studente Verpleegkunde wint wedstijd met afstudeerscriptie

30 mrt 2017 11:00 | Faculteit Gezondheid

Jocelynn Kraan, vierdejaars student Verpleegkunde (honoursprogramma AGZ Intensieve Zorg), heeft met haar afstudeerscriptie rondom passive leg raising (PLR) de eerste prijs gewonnen in de scriptiewedstrijd van de Beroepsvereniging van Recovery Verpleegkundigen (BRV).

Kraan heeft in het AMC op de recovery een literatuurstudie gedaan naar de voorspelbaarheid van passive leg raising. Met behulp van deze techniek kan worden voorspeld of de hypotensieve patiënt baat heeft bij vulling.

Na een operatie kunnen er problemen ontstaan met de bloeddruk. Als er problemen ontstaan met de bloeddruk dan gaat het meestal om een lage bloeddruk. De medische term voor een lage bloeddruk is hypotensie. Om hypotensie te verhelpen wordt er vaak vocht via het infuus gegeven, ook wel vulling genoemd.

Het is niet altijd bekend of de bloeddruk stijgt na het geven van vulling. Door gebruik te maken van passive leg raising, het passief optillen van de benen, stijgt de bloeddruk vaak ook. Als dat het geval is, dan is dat een indicator dat de patiënt baat heeft bij vulling. Als de bloeddruk niet stijgt bij het optillen van de benen, dan is het waarschijnlijk dat de bloeddruk ook niet gaat stijgen na het toedienen van vulling.

Kraan laat met haar onderzoek zien dat passive leg raising de vullingsbehoefte goed kan voorspellen. Voor postoperatief herstel een belangrijke interventie, die past binnen de expertise van de recoveryverpleegkundige.

Dhr. Kraan (vader van Jocelynn). Foto Karin Smaling

Scriptieprijs

Tijdens het jaarlijkse congres van de BRV: beroepsvereniging van Recovery Verpleegkundigen op 25 maart j.l. is de scriptieprijs voor de tweede maal uitgereikt. Het doel van de scriptieprijs is het stimuleren van onderzoek naar een bepaald onderwerp op recovery gebied of een (nieuwe) ontwikkeling te promoten.

Jocelynn Kraan is momenteel op reis in Australië, haar trotse vader heeft de prijs (een geldbedrag en glassculptuur) namens Jocelynn in ontvangst genomen. Zodra Jocelynn terug is van haar reis volgt een publicatie in vakblad Waking-up.