Hogeschool van Amsterdam

OLVG-scriptieprijs voor HVA-student Andrew Muggleton

8 dec 2016 12:12 | Faculteit Gezondheid

Verpleegkunde-student Andrew Muggleton van de HvA heeft de OLVG-scriptieprijs 2016 gewonnen met zijn scriptie ‘Mantelzorger als zorgprofessional in het ziekenhuis?’ Een patiënt verwacht vaak van de verpleegkundige in het ziekenhuis zorg zoals thuis van de partner. Dat die verwachting niet uitkomt, zorgt voor ontevredenheid. Muggleton onderzocht wat het effect was van het betrekken van een mantelzorger bij de zorg in het ziekenhuis voor een 63-jarige, chronisch zieke patiënt.

Waarom wilde je onderzoeken wat de invloed van mantelzorgerparticipatie in het ziekenhuis is op de patiënttevredenheid?
“Het is een onderwerp dat vaker voorkomt op de afdeling. Er zijn meerdere patiënten met een uitgebreide zorgvraag voor wie ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) noodzakelijk is. In de thuissituatie ontvangt de patiënt 24 uur per dag ADL-ondersteuning van een partner. Maar op de afdeling hebben verpleegkundigen minder tijd om aandacht te geven zoals een partner dat kan. Ik merkte dat de patiënt snel ongelukkig wordt van deze situatie en ontevreden raakt over de zorg.”

Wat bleek er uit je onderzoek?
“De literatuur leverde de suggestie dat het inzetten van mantelzorg in de zorgverlening voor de 63-jarige patiënt zijn tevredenheid zal verhogen en zorg beter aansluit op zijn individuele behoeften. Advies is om een protocol te maken zodat de verpleegkundige op de goede manier taken kan overdragen aan de mantelzorger, zonder de eigen verantwoordelijkheid en veiligheid van zorg aan de patiënt uit het oog te verliezen.”

Hoe luidde het jurycommentaar?
“Er kwamen veel reacties op mijn presentatie. Ik denk omdat mantelzorgerparticipatie tegenwoordig een hot topic lijkt te zijn. Ook het publiek – bestaande uit veel OLVG-verpleegkundigen – reageerde geïnteresseerd. Zij waren benieuwd naar mijn onderzoeksmethode omdat zij het probleem herkennen van de afdeling.”

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) organiseerde op 16 november voor de negende keer de wedstrijd voor de beste verpleegkundige scriptieprijs.