Hogeschool van Amsterdam

Arbeid en Gezondheid

In een woonzorgcentrum voor ouderen werken o.a. zorgprofessionals, personeel voor de catering, managers en ondersteuners. De zorgprofessionals geven aan veel lage rug klachten te hebben en verzuimen regelmatig. De werkdruk neemt hierdoor toe. De oudere werknemers (55+) zijn niet tevreden over de werkzaamheden. Zij geven aan te weinig tijd te hebben voor de bewoners en raken minder gemotiveerd. Dit heeft zijn weerslag op zowel de andere werknemers alsook op de bewoners en mantelzorgers. De tevredenheid van iedereen neemt af. Hoe kan een arbocoach een risico inventarisatie maken van de arbeidssituatie? Hoe komt de arbocoach tot een goede analyse en voorstel om tevredenheid en verzuim te verminderen en te voorkomen?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De ontwikkelingen in het werkveld van arbeid en gezondheid zijn groot. De duurzame inzetbaarheid van de werknemer krijgt meer aandacht. Het wordt belangrijker om te voorkomen dat werknemers zich ziek melden en dat bij (dreigend) verzuim de arbocoachactie onderneemt. Soms krijgen mensen gezondheidsproblemen zonder directe relatie met het werk maar die het werken wel beïnvloeden.

In de minor leer je als arbocoach hoe je iets voor deze mensen kunt betekenen. Het vergroten van arbeidsparticipatie is een aandachtspunt voor overheid, bedrijfsleven en gemeenten. Nieuwe regelgeving, financiële prikkels en een veranderende rol voor zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten spelen een belangrijke rol.

Paramedici, Human ResourchManagers (HRM’ers) en andere HBO-professionals kunnen een bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie. Zeker met aanvullende scholing zoals deze minor. In het veld van arbeid en gezondheid werken verschillende professionals: denk aan medische en paramedische professionals, psychologen en arbocoördinatoren, arbo-artsen, HRM’ers,jobcoaches, arbeidsdeskundigen en preventiemedewerkers.

Als arbocoach werk je vaak samen met een of meerdere van deze professionals. Daarom staat in deze minor de arbocoach als deskundige en als organisator centraal.

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?

De minor Arbeid en Gezondheid bereidt je voor:

  • om een bijdrage te leveren in arbeidsparticipatie en re-integratie
  • op kennis over risico’s van een beroep of taak 
  • op samenwerken met diverse professies
  • onderbouwde interventies onderzoeken en deze praktisch uitvoeren in een workshop
  • om in een bestaande organisatie of bedrijf een risico inventarisatie te maken met een systematisch ergonomisch ontwerp van de werksituatie
  • bewust te worden van verschillende invalshoeken die bijdragen aan duurzame  
  • geven van voorlichting en advies aan individuele en groepen werknemers 
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 28 januari 2019