Hogeschool van Amsterdam

Arbeid en Gezondheid

De duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een arbeidssituatie

Bij een luchtvaartmaatschappij werken diverse professionals in allerlei functies, denk aan de stewardessen, maar ook aan het personeel voor de catering, managers, planners, etcetera. De bagagemedewerkers geven aan veel lage rug klachten te hebben en verzuimen regelmatig. De werkdruk neemt hierdoor toe. De oudere werknemers (55+) zijn niet tevreden over de werkzaamheden. Zij geven aan dat de werkdruk te hoog is, het werk te zwaar is en raken minder gemotiveerd. Dit heeft zijn weerslag op het hele team, de tevredenheid bij iedereen neemt af.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Hoe kan een arbocoach een risico inventarisatie maken van de arbeidssituatie? De werkgever vraagt de arbocoach hoe iedereen gezond en tevreden aan het werk kan blijven. De arbocoach komt op basis van een analyse met een voorstel om tevredenheid te vergroten en verzuim te verminderen.

Facts

► Faculteit Gezondheid
► Locatie: Nicolaes Tulphuis, Amsterdam Zuidoost
► Studenten faculteit Gezondheid, HRM, Sociaal Juridische Dienstverlening,
Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Sport en Management, Toegepaste Psychologie en Hogere Veiligheidskunde.
► Semester 1 en 2
► 30 ECTS
► Propedeuse 60 ECTS en minimaal 40 ECTS uit de hoofdfase

Past deze minor bij jou?

De minor Arbeid en Gezondheid bereidt je voor:

  • om een bijdrage te leveren in arbeidsparticipatie en re-integratie
  • op kennis over risico’s van een beroep of taak
  • op samenwerken met diverse professies
  • onderbouwde interventies onderzoeken en deze praktisch uitvoeren in een workshop
  • om in een bestaande organisatie of bedrijf een risico inventarisatie te maken met een systematisch ergonomisch ontwerp van de werksituatie
  • bewust te worden van verschillende invalshoeken die bijdragen aan duurzame
  • geven van voorlichting en advies aan individuele en groepen werknemers
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 17 februari 2020