Hogeschool van Amsterdam

Webinar Oefentherapie - Ontmoet de Toekomst

Halfjaarlijkse werkveld seminar vanuit de opleiding Oefentherapie - Bewegen en Gedrag

Evenement

Op welke manier geeft de opleiding Oefentherapie – Bewegen en Gedrag samen met de werkpraktijk van afgestudeerden, onderzoeksgroepen en haar onderwijs invulling aan de toekomst van de bachelor Oefentherapie en daarmee aan het toetreden tot het Wet-BIG beroep Oefentherapeut? In deze bijeenkomst(en) staat centraal het thema ‘ontmoet de toekomst ‘. Als actieve Community of Practice gaan we in gesprek met een spreker en met elkaar over de ontwikkeling van ons vakgebied en de verschillende beroepsmogelijkheden.

Werkveld seminars van de bachelor Oefentherapie zijn een middel om in gesprek te gaan met elkaar en kennis en ervaring te delen tussen alle betrokkenen bij de opleiding Oefentherapie – Bewegen en Gedrag. Betrokkenen zijn: alumni, studenten, docenten, onderzoekers, stagewerkbegeleiders, onderzoeksstage-opdrachtgevers, vertegenwoordigers van de beroepsvereniging en relevante instituten: VvOCM, PPN, VvAA, etc. Studenten presenteren en verdedigen de resultaten van hun afstudeeronderzoek in het vakgebied Oefentherapie – Bewegen en Gedrag.

Spreker

Volgt

Programma

Volgt

Praktische zaken

  • Privacy: De link die u via de mail krijgt toegestuurd na inschrijving is alleen beschikbaar op 13 juni 2022. Er worden geen opnamen gemaakt, wel worden sfeer foto’s gemaakt voor promotie activiteiten van de bachelor oefentherapie. Als u uw camera aanzet tijdens het seminar geeft u toestemming voor het gebruik van deze beelden.
  • U kunt actief deelnemen door vragen te stellen via de chat of live tijdens de bijeenkomst waarbij we vragen uw camera aan te zetten.
  • U ontvangt na afloop via e-mail de evaluatie met het verzoek ook enkele reflecties te delen. Het invullen van deze evaluatie is een voorwaarde om de geaccrediteerde scholingspunten KP te ontvangen. Bij de evaluatie ontvangt u ook de presentatie van de gastspreker en de posters van studenten als extra middel om te komen tot professionele verdieping /reflectie (t.b.v uw IPO – KP).

Kosten en accreditatie

Volgt

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via stagecoordinatie.otm@hva.nl.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn: “Alumni en studenten Oefentherapie

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 25 november 2021

Datum

Startdatum 13 jun

Tijd

15:00 - 17:00 uur

Locatie

Online Microsoft Teams meeting

Inlog volgt via e-mail

n/a Online