Hogeschool van Amsterdam

Online symposium opleiding Oefentherapie - januari 2022

Halfjaarlijkse online symposium van de opleiding Oefentherapie HvA voor partners uit het werkveld

Evenement

Hoe geeft de opleiding Oefentherapie samen met de werkpraktijk van afgestudeerden, onderzoeksgroepen en haar onderwijs invulling aan de toekomst van de bachelor Oefentherapie en daarmee aan het toetreden tot het Wet-BIG beroep Oefentherapeut? Het thema ‘ontmoet de toekomst’ is tijdens deze 12e bijeenkomst relevanter dan ooit.

Op 17 januari gaan we online met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van ons vakgebied en beroepsmogelijkheden. Speciale aandacht is er voor de leerroute Interprofessionele Paramedische Zorg en het werken vanuit Living Labs. Gastspreker Debby de Ridder vertelt ons meer over de leergang leefstijlcoach oefentherapeut.

Spreker

Debby de Ridder is beleidsmedewerker Kwaliteit & Ontwikkeling bij de VvOCM, docent-onderzoeker opleiding Oefentherapie bij de Hogeschool van Amsterdam. Geregistreerd Leefstijlcoach in het beroepsregister Oefentherapeuten (KP).

Programma

13.00

Welkom en opening

13.05

Opleidingsontwikkelingen Interprofessionele Paramedische Zorg. Wat betekent dat voor de stages?

Informatie ter voorbereiding:

14.15 Pauze
14.30

Lezing: “Leefstijlcoach en GLI, samen werken, leren en innoveren” door Debby de Ridder (zie toelichting)

15.15

Pauze

15.30

Workshop ronde : Posterpresentaties en in gesprek met 4e jaars studenten en docenten over hun afstudeeronderzoek

16.15

Pauze

16.30

Afsluiting en evaluatie

17.00

Einde symposium

Praktische zaken

  • Privacy: De link die u via de mail krijgt toegestuurd na inschrijving is alleen beschikbaar op 17 januari 2022. Er worden geen opnamen gemaakt, wel worden sfeer foto’s gemaakt voor promotie activiteiten van de bachelor oefentherapie. Als u uw camera aanzet tijdens het seminar geeft u toestemming voor het gebruik van deze beelden.
  • U kunt actief deelnemen door vragen te stellen via de chat of live tijdens de bijeenkomst waarbij we vragen uw camera aan te zetten.
  • U ontvangt na afloop via e-mail een evaluatie met het verzoek ook enkele reflecties te delen. Het invullen van deze evaluatie is een voorwaarde om de geaccrediteerde scholingspunten KP te ontvangen. Bij de evaluatie ontvangt u ook de presentatie van de gastspreker en de posters van studenten als extra middel om te komen tot professionele verdieping /reflectie (t.b.v uw IPO – KP).

Accreditatie

Voor het deelnemen aan het symposium incl. het invullen van de evaluatie en reflectie ontvangt u 4 accreditatiepunten (cursusnaam: Werkveldstudiemiddag HvA: Samenwerken met stagiaires (ID nummer: 309327).

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via stagecoordinatie.otm@hva.nl. De link naar het symposium wordt in de bevestigingsmail verstuurd na aanmelding via de link hieronder.

Save the date!

  • 13 juni 2022 - online symposium opleiding Oefentherapie

Op de hoogte blijven?

Volg ons op LinkedIn: “Alumni en studenten Oefentherapie

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 23 december 2021

Datum

Startdatum 17 jan

Tijd

13:00 - 17:00 uur

Contact

Locatie

Online Microsoft Teams meeting

Inlog volgt via e-mail

n/a Online