Onderzoek

Het kenniscentrum FDMCI is de onderzoeksafdeling van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Hier is alle onderzoek van de faculteit gebundeld, dat plaatsvindt in lectoraten en labs in samenwerking met onderwijs en externe partijen uit creatieve industrie, culturele en publieke sector en ICT.

Praktijkgericht onderzoek richt zich op dringende kwesties uit de praktijk, houdt het onderwijs actueel, draagt bij aan wetenschap, bevordert kenniscirculatie en faciliteert de professionalisering van studenten en docenten. Lectoren zijn toonaangevend onderzoekers in hun veld, die de kennis binnen en buiten de muren van de HvA verspreiden en verder ontwikkelen. Hun onderzoeksgroepen, de lectoraten, vormen de basis van het kenniscentrum, als gespecialiseerde onderzoeksgroepen van waaruit experts actief zijn in veelal multidisciplinaire projecten en labs.

Vanuit de Centres of Expertise werken lectoren en docent-onderzoekers uit verschillende facultaire kennisinstellingen samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, overheid en burgers. De Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie is verbonden aan het Centre of Expertise Creative Innovation en het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence.

De Learning Communities van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie zijn een nieuwe vorm van samenwerking tussen het onderwijs, onderzoek en externe partners. In iedere community en rondom een specifiek thema wordt kennis gedeeld en ontwikkeld. Met de Learning Communities draagt FDMCI - sinds de start begin 2020 - bij aan de ontwikkeling van de HvA naar een kennisinstituut.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 23 september 2021

dhr.  dr. H.M.M. van Vliet (Harry)

Lector Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek

Tel: 0611644233
h.m.m.van.vliet@hva.nl
Bekijk profiel