Centre of Expertise for Creative Innovation

Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is het nationaal kennis- en innovatienetwerk voor de creatieve industrie.

CoECI zet kunst, ontwerp, digitale media en technologie in voor een duurzame, inclusieve en participatieve grootstedelijke samenleving. Alle activiteiten zijn gekoppeld aan vijf maatschappelijke thema’s en dragen bij aan publiek-private (of publiek-publieke) samenwerkingen tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. Zo verbindt CoECI nieuwe kennis en talent aan bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De vijf maatschappelijke thema’s waar CoECI zich op richt, zijn:

    • to humanise the digital society
    • to enable a sustainable way of living
    • to create a healthy human condition
    • to strengthen the ecosystem of the creative sector
    • to ensure inclusive participation

De oprichters van CoECI zijn de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. Sinds 2019 is de Gerrit Rietveld Academie aangesloten. Samen leiden zij per jaar 13.000 studenten op voor de creatieve industrie en ict-sector.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 22 september 2021
Knowledge Mile - Maarten Terpstra, Community Manager

"Het gaat om een gedragsverandering"

Lees verder