Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise for Creative Innovation

Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is het landelijk talent-, kennis- en businessnetwerk voor de creatieve industrie en digitale media. Het onderzoeksveld is gericht op het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke issues.

Studenten, onderzoekers en lectoren van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie werken in labs nauw samen met andere HvA-faculteiten, hogescholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen de metropool regio Amsterdam. De oprichters van CoECI zijn de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. Sinds 2019 is de Gerrit Rietveld Academie ook aangesloten. Samen leiden zij per jaar 13.000 studenten op voor de creatieve industrie en ict-sector.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 30 november 2020
Knowledge Mile - Maarten Terpstra, Community Manager

"Het gaat om een gedragsverandering"

Lees verder