Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam Creative Industries Network

Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) is het landelijk talent-, kennis- en businessnetwerk voor de creatieve industrie en digitale technologie. Het onderzoeksveld is gericht op het ontwikkelen van oplossingen voor maatschappelijke issues.

Studenten, onderzoekers en lectoren van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie werken in labs nauw samen met andere HvA-faculteiten, hogescholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen de metropool regio Amsterdam. De oprichters van ACIN zijn de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. Samen leiden zij per jaar 13.000 studenten op voor de creatieve industrie en ict-sector.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 2 maart 2017