Onderwijs na corona: wat willen studenten behouden?

Hét blended-topic van dit moment is: wat hebben we geleerd van het online onderwijs van het afgelopen jaar en wat willen we meenemen naar de toekomst? Hier wordt veel over gediscussieerd onder docenten en onderwijskundigen. Maar wat zeggen de studenten zelf?

Het netwerk Blended learning* van FDMCI ging tijdens een bijeenkomst op 1 april in gesprek met vijf studenten, vier studenten van de opleiding CMD en één student van HBO-ICT uit verschillende opleidingsjaren. Wat is hun ervaring met online onderwijs? En wat willen zij behouden?

1. Laat korte contactmomenten online plaats vinden

Veel studenten hebben een behoorlijke reistijd naar de campus. Het is fijn om elkaar te ontmoeten, maar het moet de reistijd wel ‘waard’ zijn. Volgens de studenten bleek afstudeerbegeleiding online bijvoorbeeld erg goed te werken.

2. Online samenwerken in gedeelde documenten

Voor groepswerk is online samenwerken juist heel geschikt gebleken: in gedeelde documenten kan je echt samen aan opdrachten werken en ook is het makkelijker geworden om tijdstippen te vinden om samen aan projecten te werken. Wel is het voor de groepsdynamiek belangrijk dat studenten elkaar ook ‘in het echt’ kennen.

3. Overleg het ‘Camera-aan-of-uit’ beleid met studenten

De studenten geven aan het prettig te vinden om hun medestudenten te zien, maar tijdens het volgen van bijvoorbeeld presentaties de camera liever uit te zetten. Verplicht de camera aan vindt geen van de studenten een goed idee. Een check-in aan het begin van de les waarbij je elkaar even kunt zien (en er ruimte is voor contact) is wel fijn.

4. Veel docenten zijn via Teams laagdrempelig benaderbaar

Het is online gemakkelijker geworden om een docent even kort te benaderen voor een vraag of kort gesprekje.

5. Techvakken gaan makkelijker online

Nu alle lessen online zijn, blijkt daar een meerwaarde voor de echte ‘tech’-vakken. Code kan je online makkelijker met elkaar bekijken en bespreken.

6. Het online rooster is flexibeler

Je kunt gemakkelijker bijeenkomsten inplannen wanneer deze nodig zijn, bijvoorbeeld bij projecten, in plaats van deze via een standaardrooster te laten plaatsvinden.

Meer lezen over het studentperspectief op (online) leren?

*Het Netwerk Blended learning bestaat uit docenten, teamleiders en onderwijskundigen van de verschillende opleidingen binnen FDMCI. Binnen het netwerk wisselen we ervaringen uit en organiseren we regelmatig bijeenkomsten. Meer weten? Mail Flin Wessels via f.wessels@hva.nl.

(Online) onderwijs: 5 tips van studenten

Hét blended-topic van dit moment is: wat hebben we geleerd van het online onderwijs van afgelopen jaar en wat willen we meenemen naar de toekomst? Hier wordt veel over gediscussieerd onder docenten en onderwijskundigen. Maar wat zeggen de studenten zelf?

Het netwerk Blended learning* van FDMCI ging tijdens een bijeenkomst op 1 april in gesprek met 5 studenten. Wat is hun ervaring met online onderwijs? En wat willen zij behouden?

1. Laat de voorbereiding terugkomen in de les

Studenten gaven aan dat het lang niet altijd duidelijk is wat de meerwaarde is van het ‘je voorbereiden op de les’. Vaak wordt er in de les geen of weinig aandacht besteed aan de voorbereiding, wat demotiverend kan werken. Ook lijkt het verband tussen de voorbereidende opdracht en de lesleerdoelen niet altijd duidelijk.

2. Ruimte voor informele interactie zorgt voor een veiliger leerklimaat

In lessen waar aandacht werd besteed aan contact maken met elkaar, werden veel meer vragen gesteld dan wanneer hier geen aandacht aan besteed werd. Studenten vinden het best spannend om vragen te stellen of aan te geven dat ze iets niet begrijpen. En online voelt het soms helemaal alsof jij de enige bent die het niet snapt.

3. Vaker contact met studieloopbaan begeleiders/studiecoaches

Het is online soms best ingewikkeld om je weg te vinden. Ook is het niet altijd duidelijk waar je met vragen terecht kunt. Door als SLB-er regelmatiger even kort contact te hebben, wordt de drempel voor studenten lager om contact te zoeken bij problemen.

4. Biedt voldoende structuur in Brightspace

Maak van de online leeromgeving geen puzzel! Wees duidelijk in je structuur, naamgeving van bestanden en wat er van studenten verwacht wordt en

5. Zet dezelfde tools in

Elke docent gebruikt weer andere tools in zijn/haar onderwijs. Dit maakt het voor studenten soms lastig om het overzicht te bewaren. Door meer in dezelfde apps en programma’s te werken bouwen studenten een zekere bekendheid hiermee op, en komen ze beter aan het leren toe!

Meer weten?

*Het Netwerk Blended learning bestaat uit docenten, teamleiders en onderwijskundigen van de verschillende opleidingen binnen FDMCI. Binnen het netwerk wisselen we ervaringen uit en organiseren we regelmatig bijeenkomsten. Meer weten? Mail Flin Wessels via f.wessels@hva.nl.

19 mei 2021