Een Professional Doctorate traject Kunst + Creatief doen?

Wees welkom bij de online informatiebijeenkomst 23 mei 2023

15 mei 2023 11:22 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Begin 2023 zijn de Nederlandse hogescholen een pilot gestart voor een eigen doctoraatstraject: het Professional Doctorate (PD). Dit is vergelijkbaar met een universitaire PhD maar met een ander, sterk praktijkgericht karakter en met uiteindelijk een andere internationaal erkende titel.

De faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam neemt ook in 2024 samen met nog veertien hogescholen deel aan het pilotprogramma “Kunst + Creatief” 2024. Belangstellenden kunnen voor 20 juni a.s. een korte motivatie indienen voor deelname aan een pre-PD traject.

Tijdens de bijeenkomst op 23 mei a.s. hoor je alles over de PD’s en deze pilot. We vertellen ook meer over deelname voor docent-onderzoekers en master-alumni. De pilot begint klein: in deze ronde kunnen maximaal drie kandidaten deelnemen aan de pre-PD fase en kan uiteindelijk één kandidaat worden voorgedragen door de faculteit.

Wees welkom als je meer wilt weten over deze mooie ontwikkeling!

  • Datum: dinsdag 23 mei van 13.00 - 14.00 uur
  • Locatie: Ms Teams, link: Klik hier
  • Aanmelden: Klik hier
  • Voertaal: Engels

Op het programma:

  • Introductie op Professonal Doctorate en het programma Kunst+Creatief
  • Toelichting op het indienen van een voorstel en het verdere proces
  • Vraag en antwoord

De bijeenkomst wordt gehost door Femke Glas (beleidsadviseur onderzoek FDMCI) en Sabine Niederer (lector Visual Methodologies en lid Graduate Commissie Kunst+Creatief)

Vragen? Neem contact op met Femke Glas, f.a.glas@hva.nl

Meer over de PD vind je op deze pagina en professionaldoctorate.nl