A'dam is voorvechter digitale rechten, toepassing is nu cruciaal

Lector Nanda Piersma over ambities de Digitale Stad in Amsterdams Akkoord

30 jun 2022 15:34 | Afdeling Communicatie

In het nieuwe coalitieakkoord dat PvdA, GroenLinks en D66 in Amsterdam hebben gesloten staan ambities voor onder meer verduurzaming, digitalisering en kansengelijkheid. Wat vinden onze onderzoekers van die plannen? Vandaag: lector Responsible IT, Nanda Piersma.

“We benutten de toepassing van de technologie en de ontwikkeling daarvan op een goede en verantwoordelijke manier. Niet alleen kan de dienstverlening ermee worden verbeterd; innovatie in de digitale wereld kan ook kansen bieden voor waarden als gelijkheid en emancipatie. De Amsterdammer die de toegang tot de digitale wereld niet beheerst, zal daarbij ondersteuning moeten krijgen,” zo staat te lezen in het nieuwe coalitieakkoord van gemeente Amsterdam .

Lector Responsible IT Nanda Piersma werd onlangs benoemd tot kroonlid in de Sociaal Economische Raad vanwege haar expertise op het gebied van digitalisering. De ambities uit het coalitieakkoord vindt zij begrijpelijk. “Amsterdam is een voortrekker voor gemeentes op het gebied van digitale rechten en verantwoorde digitalisering. De eerder ingezette initiatieven krijgen een vervolg, dat is prima.”

Zo'n initiatief waarin gemeente Amsterdam landelijk het voortouw heeft genomen, is het algoritmeregister, waarin de algoritmes worden geregistreerd die de gemeente gebruikt voor haar dienstverlening. Zo verzamelt gemeente met hulp van algoritmes (vooraf bepaalde set regels of stappen, die door de computer gevolgd worden) automatisch data over drukte in de openbare ruimte of over zwerfvuil of overlast. Doel van het register is om transparant te zijn naar de burgers over de algoritmes die de gemeente gebruikt.

Nu inzetten op de toepassing

Volgens Piersma is het nu zaak voor de gemeente Amsterdam om de doelstellingen ook echt om te gaan zetten in concrete activiteiten. “De gemeente kan als handhaver, als serviceverlener en als beleidsmaker veel baat hebben bij een zorgvuldige uitvoering van haar digitaliseringsdoelstellingen. De toepassing is zeker niet triviaal.”

Een voorbeeld van zo'n toepassing is de adviserende rol die de gemeente kan spelen bij nieuwe technologieën als A.I., ten aanzien van werkgevers in de stad. Onlangs deed het team van Piersma in opdracht van gemeente Amsterdam onderzoek naar de inzet van kunstmatige intelligentie bij de werving en selectie van personeel. De conclusie: het gebruik van A.I. dient goed overdacht te worden, en moet zeker transparant zijn voor de sollicitanten. De gemeente gaf opdracht tot dit rapport vanuit de wens het bedrijfsleven te ondersteunen, en bedrijven in de toekomst te helpen om de technologie op een verantwoorde manier toe te passen. Het onderzoek leverde ook een discussietool op voor bedrijven en organisaties die overwegen om A.I. in te zetten bij werving en selectie, waarmee zij de ethische kant van A.I. kunnen bevragen.