HvA start nieuwe media-opleiding voor 'beroepen van de toekomst'

Associate degree 'Smart Media Production' start in september

14 jun 2022 14:08 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Het zijn beroepen die nog niet bestaan, toch wordt er al reikhalzend naar uitgekeken: naar mediamakers die content kunnen personaliseren. Want zogenaamde ‘smart content’, die verregaand wordt toegespitst op iemands persoonlijke smaak of interesse, is sterk in opmars. Vanaf september start de HvA daarom met de nieuwe Associate degree (Ad) Smart Media Production. Deze tweejarige hbo-opleiding leidt studenten op tot mediamakers die content met de nieuwste technologie kunnen produceren en beoordelen.

Van chatbots tot suggesties voor nieuwe series op Videoland of Netflix: zogenaamde smart content is in opmars. Dit is content die, met behulp van nieuwe technologieën, zoveel mogelijk wordt afgestemd op de persoon. Een bekend voorbeeld is de playlist die Spotify je voorschotelt, gebaseerd op je smaak en eerdere muziekkeuzes. ‘Smart content’ wordt toenemend ingezet door commerciële bedrijven, maar ook door bijvoorbeeld gemeenten, met als doel om een kijker, luisteraar of eindgebruiker beter te bereiken en bedienen.

Bedrijven en organisaties hebben dan ook sterk behoefte aan professionals die deze nieuwe contentvormen kunnen produceren, en de tools ervoor beheersen, zegt HvA-docent Sander Hartog , die als projectleider de nieuwe Associate degree Smart Media Production (SMP) heeft opgezet. “Maar ook moet dit nieuwe type werknemer weet hebben van de nieuwe technologieën erachter, zoals machine learning, en hier kritische vragen over kunnen stellen.”

Nieuwe beroepen

De Associate degree SMP start in september aan de HvA, en de verwachting is dat na twee jaar de eerste afgestudeerden aan het werk gaan, die content en media bij uitstek op maat kunnen maken, met tools en datasystemen. Afgestudeerden kunnen bijvoorbeeld aan de slag als growth hacker (laat bedrijven groeien door te experimenteren met content, met hulp van data-analyses), of conversational designer (ontwerpt de gesprekken met chatbots en voice-assistenten).

Toekomstvisie van bedrijven

Voor de opzet van de nieuwe opleiding is goed gekeken naar de behoeften van de topsector Creatieve Industrie. Hoe verandert de arbeidsmarkt, aan welk type werknemers is sterk behoefte? Naast rapportages als de Monitor Creatieve Industrie , raadpleegde Hartog met zijn ontwikkelteam ruim 30 grote en kleine bedrijven over hun toekomstvisies. Ook studenten en medewerkers van de opleiding Creative Business deelden hun toekomstvisies. Eén duidelijk beeld steeg op uit alle interviews: technologisch gedreven content; dat wordt de toekomst. Smart content is een voorbeeld bij uitstek van deze ontwikkeling.

Een specifieke opleiding, die doelgericht en adequaat inspeelt op deze toekomst, ontbrak nog; vandaar dat de nieuwe Ad is opgericht. “De topsector Creatieve Industrie schetst precies wat wij met deze opleiding willen invullen”, aldus Hartog.

Ethiek is een belangrijke factor in de opleiding, en rode draad door het studieprogramma. Studenten leren om op een verantwoorde manier om te gaan met data, privacy en nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie.

“We geven studenten voor alles mee: houd altijd rekening met de factor Mens”, zegt Hartog. “We leren ze de goede vragen te stellen: Wat is de mores achter dit leven met gepersonaliseerde content? Is deze technologie wel ok en verantwoord? Hoe zou mijn moeder dit eigenlijk vinden? Wat vind ik zelf eigenlijk? Kritisch reflecteren dus, zodat ze daar ook bedrijven mee kunnen helpen.”

Tijdens Ad Smart Media Production werken studenten telkens aan een ander thema, van The Internet of Things tot growth hacking of conversational design (vormgeven van juiste vragen en ethische grenzen voor chatbots).

Studenten krijgen niet klassiek les in de collegebanken, maar werken vanuit de 'hub' van de opleiding in teams aan praktijkopdrachten. Dat doen zij in een intense samenwerking met bedrijven en organisaties als Carré, broadcast-organisaties, Instituut voor Beeld en Geluid, en Videoland. De opleiding werkt ook niet met tentamens, maar met evaluaties, scrum-methodes en andere werktechnieken uit de praktijk.