Hogeschool van Amsterdam

HvA bouwt aan een duurzame en inclusieve toekomst

23 apr 2021 15:06 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is met het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) officieel partner geworden van het New European Bauhaus (NEB) initiatief van de Europese Commissie. CoECI is een samenwerkingsverband van vier Amsterdamse hogescholen, waarvan de HvA penvoerder is. Als partner van NEB gaat CoECI helpen de duurzame ambities van de Europese Commissie waar te maken en te werken aan een maatschappij die duurzaam en inclusief is. CoECI doet dat vanuit de kracht van creatieve innovatie en in samenwerking met een breed netwerk van partners.

New European Bauhaus is verbonden aan de Europese Green Deal, het duurzaamheidsbeleid van de Europese Commissie. Onder de Green Deal vallen financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie, waarvoor de HvA al verschillende projectvoorstellen heeft ingediend die bijdragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Dat doet de HvA samen met internationale partners via impactvol praktijkgericht onderzoek. Dit thema sluit goed aan op de nieuwe 3D-strategie van de hogeschool waarbij duurzaamheid een van de drie speerpunten is, naast diversiteit en inclusie, en digitalisering.

Mooi, duurzaam, samen

Het Bauhaus was begin vorige eeuw een opleiding voor beeldend kunstenaars, ambachtslieden en architecten. Onder de slogan ‘beautiful, sustainable, together’ put New European Bauhaus uit de kernwaarden van die tijd en gelooft het in de kracht van design om maatschappelijke ontwikkelingen aan te jagen. “We willen een beweging creëren die uitgaat van drie dimensies”, aldus NEB. “Dat zijn: duurzaamheid (ook circulair), kwaliteit van ervaringen (en ethiek) en inclusiviteit (beschikbaarheid). We laten zien dat creativiteit terugkomt in beschikbare, inclusieve en aantrekkelijke oplossingen voor onze klimaatdoelstellingen.”

Het interdisciplinaire karakter van NEB is voor de hele HvA, en de creatieve sector in het bijzonder, een uitgelezen kans en uitnodiging om deel te nemen aan het initiatief en de toekomst helpen vorm te geven. Als partner van New European Bauhaus ondersteunt CoECI de daaraan verbonden ambities en gaat het met het netwerk van partners zowel binnen als buiten de HvA verbeeldingskracht inzetten en vernieuwende concepten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de duurzame transitie.

Activiteiten

De komende maanden gaat CoECI samen met andere partners in Nederland en Europa in gesprek over de duurzame toekomst en bekijkt het hoe de creatieve sector hieraan kan bijdragen. Er wordt ook gekeken hoe meerdere faculteiten binnen de HvA vanuit hun expertise kunnen samenwerken aan deze mooie uitdaging: van sociaal-maatschappelijke vragen en technische innovaties tot design perspectieven.

Het Centre of Expertise for Creative Innovation brengt creatieve bedrijven, burgers, wetenschap en onderwijs in Nederland en Europa bij elkaar, en verzamelt voorstellen en ideeën voor een duurzaam Europa. Het NEB-initiatief zit nu in de ‘Design fase’ en gaat vanaf september 2021 beginnen met de ‘Deliver fase’, waarin de HvA hoopt deel te nemen aan het opzetten en uitvoeren van proefprojecten. Daarna volgt de ‘Disseminate fase’. Binnenkort vind je meer informatie, onder meer over de activiteiten, op de website van CoECI.

Contact

Mareile Zuber, projectontwikkelaar bij CoECI en verantwoordelijk voor de Europese samenwerking, is contactpersoon voor vragen/opmerkingen/ideeën en voorstellen rondom New European Bauhaus. Je kunt haar rechtstreeks bereiken via m.a.zuber@hva.nl

Naast de coördinatie van en activiteiten voor New European Bauhaus zet Mareile zich de komende tijd in voor een succesvolle verbinding van CoECI/HvA met Europese consortia. Denk aan aanvragen voor Europese programma's als HorizonEurope, CreativeEurope en Digital Europe.

Over het Centre of Expertise for Creative Innovation

Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is het nationale kennis- en innovatienetwerk voor de creatieve industrie. CoECI zet kunst, media, technologie en ontwerp in voor een duurzame en inclusieve grootstedelijke samenleving. Alle activiteiten dragen bij aan publiek-private (of publiek-publieke) samenwerkingen tussen onderwijs en werkveld. Zo verbindt CoECI onderzoek en talent aan bedrijven, maatschappelijke organisaties en communities.

Het Centre of Expertise for Creative Innovation is een samenwerkingsverband van vier Amsterdamse hogescholen en ging in 2013 van start onder de naam Amsterdam Creative Industries Network (ACIN). De Hogeschool van Amsterdam (HvA, penvoerder), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en Hogeschool Inholland zijn partners van het eerste uur. In 2019 trad de Gerrit Rietveld Academie toe, waardoor de expertise van CoECI de hele keten van artistieke innovatie ging beslaan: van experimenteel onderzoek tot concrete interventies.

Meer informatie over New European Bauhaus is te vinden op de website van de Europese Commissie.