HvA neemt standpunt in met Marleen Stikker als rolmodel

27 jan 2021 14:17 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemt internetpionier Marleen Stikker op donderdag 28 januari, de Europese Dag van de Privacy, tot 'Professor of Practice'. Met haar benoeming wil de hogeschool een kritische houding stimuleren rond digitale technologie bij studenten, docenten en onderzoekers.

Stikker staat bekend als voorvechter van een open, inclusieve en eerlijkere digitale technologie. Met haar benoeming neemt de hogeschool dan ook een standpunt in: internet en alle aanverwante technologieën zijn te belangrijk om aan een paar grote bedrijven over te laten, want onze waarden als persoon en samenleving staan op het spel. Van fake news tot Airbnb en Uber: de belangen van burgers, steden en overheden staan voor ‘big tech’ niet voorop. Dat moet anders, en dat begint met kritisch bewustzijn in het onderwijs.

Voor alle opleidingen relevant

De hogeschool neemt dit standpunt in, omdat digitalisering inmiddels alle vakgebieden raakt. Van grote hoeveelheden medische data in de gezondheidszorg, tot microtargeting in de marketing: overal ontstaan nieuwe toepassingen. En daarmee serieuze vragen over de verantwoorde inzet van technologie.

“Voor het onderwijs aan de HvA geldt dat we een kritische houding rond digitalisering willen ontwikkelen in álle opleidingen”, zegt Stikker zelf over haar aanstelling. “Want dit bewustzijn is te belangrijk om alleen bij de opleiding ICT neer te leggen. Ook als je een opleiding volgt tot leraar op de middelbare school, of controller wordt, moet je hier voor je vakgebied vanaf weten.”

Digitaler door corona

Rector Geleyn Meijer benadrukt de urgentie van Stikkers nieuwe rol: “We zitten middenin de overgang naar een meer digitale samenleving. De corona-afstandscrisis leert ons versneld hoe een combinatie van virtueel en echt samenzijn eruit komt te zien.

Marleen Stikker helpt ons om die overgang vorm te geven op een verantwoorde manier. Haar boek Het internet is stuk – maar we kunnen het repareren is constructief: technologie is niet heilig, maar wordt door mensen gemaakt en ontworpen. Als hogeronderwijsinstelling willen we bijdragen aan open, eerlijke en inclusieve technologie. Dat begint met een kritische houding, en het besef dat we publieke waarden willen waarborgen; de belangen van burgers, steden en overheden."

Van gastcolleges tot inkoop

In haar nieuwe rol van Professor of Practice richt Stikker zich op drie gebieden: onderwijs, onderzoek en de organisatie. Ze zal onder meer het debat aangaan met studenten en docenten, en gastcolleges geven met collega’s van Waag. Studenten kunnen deelnemen aan verschillende projecten, zoals het ontwikkelen van een veilig digitaal Amsterdam voor 2025, en Public Spaces, een project waarin Waag veilige alternatieven voor sociale media ontwikkelt.

Op onderzoeksgebied betrekt Stikker lectoren bij Public Stack , een framework voor een alternatief internet. Ook draagt zij bij aan verschillende HvA-onderzoeksprogramma’s, waaronder Responsible A.I .

Tot slot kijkt Stikker naar de bedrijfsprocessen en organisatie. Wat voor systemen gebruikt men bijvoorbeeld op de hogeschool? Hebben studenten regie op eigen data ? Uiteindelijk moet dit tot praktische criteria voor inkoop leiden.

Marleen Stikker is internetpionier, oprichter en directeur van onderzoeksinstelling Waag , het Nederlandse Future Lab voor technologie en samenleving. Daarnaast stond zij aan de wieg van de Digitale Stad, PICNIC en We Make the City. Zij bereikte een breed publiek met haar boodschap in een veelgeprezen aflevering van Zomergasten , en genereerde veel aandacht met haar boek Het internet is stuk- maar we kunnen het repareren (2019).

De functie van Professor of Practice is in Nederland vrij nieuw, maar international gangbaar. Het is een academische aanstelling voor een innovatieve bestuurder of ondernemer, die ook internationaal werkzaam is.

De HvA bindt Professors of Practice (PoP) aan zich, zodat zij een inspiratiebron vormen op strategische onderwerpen, die actueel en toekomstgericht zijn. De eerste PoP is eerder benoemd: Kate Raworth, bekend van de Donuteconomie, is rolmodel op het gebied van duurzaamheid voor de hogeschool . Er volgt nog een derde Professor of Practice voor het aandachtspunt diversiteit. De HvA wil met deze drie aanstellingen de Sustainable Development Goals als leidraad nemen voor haar beleid en onderwijs. Diversiteit, Digitalisering en Duurzaamheid zijn de drie speerpunten in het nieuwe Instelllingsplan van de HvA.