Hogeschool van Amsterdam

Master Fashion Enterprise Creation gaat uitfaseren

10 mrt 2020 12:21 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft besloten de Master Fashion Enterprise Creation van AMFI met ingang van 1 september 2020 niet langer aan te bieden. Dat betekent dat de opleiding geen nieuwe studenten meer aanneemt.

De master Fashion Enterprise Creation verbindt ondernemerschap met de modewereld. Studenten richten tijdens de tweejarige voltijd master een eigen bedrijf in de mode-industrie op. Het opstarten van een eigen bedrijf in combinatie met het volgen van een voltijd master vraagt veel. Het is slechts voor enkelen weggelegd om een succesvolle onderneming in de fashion industrie te leiden. Om die redenen geldt voor deze master van AMFI bij aanvang dan ook een zeer strenge selectie.

Met enige regelmaat houdt de HvA haar portfolio tegen het licht. Als gevolg daarvan heeft ondernemerschap inmiddels in bredere zin een plek gekregen. Bijvoorbeeld met het programma Ondernemerschap of met de master Digital Driven Business. Het aanhouden van een hoogspecialistische master in een nichemarkt is in dit licht niet langer rendabel.

Met het oog op de toekomstige arbeidsmarkt werkt AMFI momenteel aan een herinrichting en flexibilisering van de verschillende specialisaties van de voltijd bachelor. Daarna zal gekeken worden hoe de opleiding en de arbeidsmarkt ook op post-hbo-niveau het beste op elkaar kunnen aansluiten. Of dat in de vorm is van een masteropleiding of korter durende modules, cursussen of masterclasses, moet nog blijken.

De huidige studenten kunnen hun opleiding afmaken. Zij dienen dit vóór uiterlijk 31 augustus 2023 te doen. Na deze datum is het niet meer mogelijk een diploma te halen met deze titel, omdat de opleiding vanaf dat moment niet meer geregistreerd staat in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).