Hogeschool van Amsterdam

Nieuw lectoraat Responsible IT

4 nov 2019 11:19 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

De gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) richten samen een nieuw lectoraat op: Responsible IT. Het lectoraat gaat praktijkonderzoek doen naar het op verantwoorde wijze ontwikkelen van digitale technologie, met oog voor maatschappelijke waarden en de menselijke maat. De gemeente en de hogeschool gaan met het lectoraat een langdurige samenwerking aan, op basis van hun gedeelde waarden en visie op een verantwoorde ontwikkeling en inzet van IT.

Toenemende digitalisering biedt kansen, maar legt ook meer druk op de samenleving. In de gemeente spelen tal van vraagstukken waar digitale technologie aan kan bijdragen, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, onderwijs en mobiliteit. Het is hierbij van belang technologie zo te ontwikkelen, dat deze bijvoorbeeld privacy en autonomie waarborgt en niemand buitensluit.

Wethouder Meliani (Digitale Stad): “Om een vrije verantwoorde digitale stad waar te kunnen maken, moeten wij als burgers en overheid blijven snappen hoe de technologie in elkaar zit en hoe die ons kan dienen. Het nieuwe lectoraat Responsible IT kan daar uitstekend aan bijdragen. “

Een verantwoorde inzet en ontwikkeling van digitale technologie voor de stad is van cruciaal belang. Andersom vormt de stad voor het lectoraat Responsible IT een belangrijk platform voor innovatie in direct contact met de inwoners. Onderzoek en ontwikkeling vindt plaats vanuit én met de praktijk, samen met burgers, professionals, ambtenaren, studenten, docenten en onderzoekers.

Samenwerkingspartners

Doelgroepen van het lectoraat Responsible IT bestaan uit studenten, docenten en professionals op het gebied van ontwerp, data-analyse, ICT en ethiek en de inwoners van de Metropoolregio Amsterdam. Samenwerkingspartners in de praktijk worden gevonden in IT-bedrijven, ontwerpbureaus en technology startups, maar ook onder maatschappelijke organisaties en overheden, zoals de gemeente Amsterdam.