Hogeschool van Amsterdam

Somaya Ben Allouch gaat lectoraat Digital Life Centre leiden

3 sep 2018 10:00 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft Somaya Ben Allouch benoemd tot lector Digital Life Centre. Zij volgt op maandag 15 oktober Ben Kröse op, die - na ruim veertien jaar lector te zijn geweest bij Digital Life Centre - afscheid neemt van de HvA. Ben Allouch komt over van hogeschool Saxion.

Ben Allouch, geboren en getogen in Twente, kijkt ernaar uit om een bijdrage te leveren aan het toegepaste onderzoek bij de HvA en Digital Life Centre in het bijzonder. “In dit lectoraat komen het menselijke aspect en technologie samen: een interessant onderzoeksveld om me in te bewegen.” De Hogeschool van Amsterdam is blij met haar komst en kijkt uit naar een fijne samenwerking.

Over Somaya Ben Allouch

De nieuwe lector Somaya Ben Allouch promoveerde in 2008 aan de Universiteit Twente op het proefschrift The Design and Anticipated Adoption of Ambient Intelligence in the Home (promotor: prof. Jan van Dijk). Aan diezelfde universiteit ging ze vervolgens aan de slag als universitair docent bij de vakgroep Nieuwe Media en Informatie- en Communicatietechnologie. In 2011 en 2012 was zij Visiting Researcher aan Stanford University bij het Ambient Intelligence Research Lab, waar zij samen met collega’s onderzoek deed naar intelligente technologieën.

Bij terugkomst in Nederland werkte Ben Allouch tot 2014 bij de Universiteit Twente aan onderzoek waarbij de relatie tussen mensen en technologieën centraal stond. In datzelfde jaar maakte ze de overstap naar hogeschool Saxion waar ze lector Technology, Health & Care werd. Ben Allouch werkte mee aan verschillende multidisciplinaire, (inter)nationale onderzoeksprojecten. Sinds 2013 schrijft ze als vaste redacteur voor het Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments.

Kennis over digitale oplossingen

Het lectoraat Digital Life Centre, onderdeel van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, richt zich op het ontwikkelen van kennis over digitale oplossingen, voor het welbevinden van burgers in een grootstedelijke omgeving. De focus ligt op innovatieve en creatieve technologie op het gebied van sensoren en digitale informatie voor gezondheid en participatie.

Een multidisciplinair team van onderzoekers, docenten en studenten werkt nauw samen met het bedrijfsleven en afnemend veld. Het Digital Life Centre integreert onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie. De regio Amsterdam geldt daarbij als ‘Living Lab’: het onderzoek gebeurt niet binnen de muren van de onderzoeksinstelling, maar in het veld.

Afscheid Ben Kröse

De HvA dankt huidig lector Ben Kröse voor zijn toewijding en werk in de afgelopen jaren. Kröse houdt op woensdag 26 september zijn afscheidsrede in het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam. Zie hier voor meer informatie.