Hogeschool van Amsterdam

Docent Paul Disco test focus van studenten

17 apr 2018 16:34 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

De medezeggenschapsraad van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie mag ook dit jaar weer €10.000 verdelen onder kleinschalige en innovatieve voorstellen die het onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam naar een hoger plan brengen. Paul Disco, docent marketing van de opleiding Communicatie, diende vorig jaar zo’n initiatief in en kon met de ontvangen subsidie onderzoek doen naar de mogelijkheid om studenten gefocust te houden.

Op de derde verdieping van het Benno Premselahuis (BPH) voert Disco experimenten uit voor zijn onderzoek: wat maakt en, nog belangrijker, houdt studenten gefocust? Samen met collega Hans Clemens test hij aan de hand van ingesproken webcolleges de focus van studenten en hoe deze toe- of afneemt.

Voor studenten én docenten

Door de subsidie kon Disco de software van NeuroSky aanschaffen: een programma dat de hersengolven van de studenten kan waarnemen. Een headset meet deze golven om ze vervolgens om te zetten in algoritmen. Hierdoor zijn onder meer de duur van de gemiddelde focus en de daadwerkelijk binnengekomen informatie af te lezen.

“Dit onderzoek is niet alleen handig voor studenten, voor wie het lesmateriaal verbeterd kan worden, ook docenten hebben er profijt van”, vertelt Disco. “Ons team bestaat uit verschillende docenten en met behulp van de ingesproken webcolleges is het voor alle docenten duidelijk welke informatie aan de studenten moet worden meegegeven. Eigenlijk zou deze manier van onderwijs voor elke module beschikbaar moeten zijn.”

Docent Paul Disco

Content die past bij iedere persoonlijkheid

De experimenten met NeuroSky zijn niet volledig. Omdat de gebruikte apparatuur geen onderscheid maakt in persoonlijkheid, is hiervoor een apart onderzoek ontwikkeld. “In vragenlijsten over de Big Five, de vijf meetbare persoonlijkheidskenmerken, kijken we of deze kenmerken ook van invloed zijn op onder meer de voorkeur voor de lengte van video’s”, gaat Disco verder. “Zo zouden we eventueel over kunnen gaan op het maken van verschillende soorten webcolleges, aangepast op de verscheidene wensen.”

Verder onderzoek nodig

“Door dit onderzoek weten we waar we meer aandacht aan moeten schenken. Door verder onderzoek te doen, kunnen we bij studenten peilen wat er dan daadwerkelijk veranderd moet worden. De focus kan bijvoorbeeld verloren gaan door het gebruik van ‘verkeerde’ kleuren in een presentatie.”

Het is belangrijk dat studenten en docenten opstaan en hun eigen plannen voor onderwijsinnovatie kenbaar maken, vindt ook Disco. De zogenoemde call van de facultaire medezeggenschapsraad voor kleinschalige onderwijsinitiatieven loopt dit jaar nog tot maandag 30 april. Tot dan kan ieder met een goed idee voorstellen inbrengen .

Geschreven door onze studentenredacteuren Femke Post en Merel Onrust.