Hogeschool van Amsterdam

“Digital Society School revolutioneert ons onderwijs”

17 apr 2018 16:43 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

In een samenleving waar technologische vooruitgang de norm is, wordt juist achteruitgang zichtbaar duidelijker. Kijk bijvoorbeeld eens naar de recente ontwikkelingen rondom Facebook en privacy. Marco van Hout, Head of Programmes and Impact van de Digital Society School (DSS), houdt zich met dit soort thema’s bezig. Hij legt uit waarom het belangrijk is voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om - als onderwijsinstelling met een maatschappelijke functie - hierop in te spelen en een ander soort professional op te leiden.

Decaan Geleyn Meijer van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de HvA kwam in 2015 met een idee voor vernieuwend onderwijs, gericht op de integratie van technologieën in de samenleving en gezien vanuit een breed interdisciplinair perspectief. Hieruit werd de Digital Society School geboren.

Nauwe verbintenis tussen praktijk, onderzoek en onderwijs

Het MediaLAB Amsterdam, dat inmiddels in de DSS is opgegaan, diende onder meer als inspiratiebron voor de digitale school. In het ontwerplab vond toegepast onderzoek plaats op het snijvlak van creativiteit en technologie. Studenten werkten er al in multidisciplinaire teams - in projectvorm - en maakten daarbij gebruik van technologieën. Zij bogen zich aan de hand van mens- en samenlevingsgerichte ontwerpprincipes over complexe stedelijke uitdagingen. De DSS is een intensievere vorm van dit type onderwijs, waar praktijk, onderzoek en onderwijs nog nauwer verbonden zullen zijn. Naast project-based onderwijs zal de DSS ook korte en flexibele modules aanbieden, die allemaal gerelateerd zijn aan trends die opkomen in relatie tot de digitale transformatie van de samenleving.

De HvA wil onderwijs aanbieden dat voor iedereen toegankelijk is en opleidt tot toekomstbestendige professionals. De Digital Society School biedt daarom ook modules aan waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Leeftijd speelt geen rol, je bent welkom vanuit elk land, met of zonder diploma en met of zonder werkervaring.

Oplossen van wereldwijde doelstellingen

Het ‘bestuur’ van de DSS toont gelijkenissen met dat van een tech company: de school bestaat uit een kernteam waarin veertien mensen zitten met ieder een andere achtergrond. “We beschikken bijvoorbeeld over ontwerpers, een business developer, onderwijskundige en antropoloog, maar ook over mensen die kunnen programmeren”, legt Van Hout uit. Dit team bedenkt en organiseert thematische modules. Van Hout: “Er wordt een trend uit de samenleving gekozen die aan grotere doelen in de wereld wordt gehangen. Voor die doelen worden bij de DSS oplossingen bedacht met behulp van opkomende technologieën.” Deze doelen, opgesteld door de Verenigde Naties, worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen genoemd (Sustainable Development Goals) en bestaan uit een reeks doelstellingen voor internationale ontwikkeling in de toekomst.

De DSS is meer dan een school; het is een omgeving waar het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen samenkomen met eenzelfde doel: het opleiden van talenten. “Vanaf september 2018 beginnen we met de eerste zogenoemde Learners”, gaat Van Hout verder. “Je wordt Learner als je meedoet aan een track (module), of je nu onderzoeker, professional of student bent. Een heel semester lang wordt er gewerkt aan zes projecten. We ontwikkelen tevens Massive Open Online Courses (vakken die online gegeven worden en ook buiten de HvA beschikbaar zijn), op basis van de kennis die we al in huis hebben en de kennis die in de tracks is opgedaan. Hierdoor kunnen mensen vanuit de hele wereld een module volgen, wanneer zij maar willen. Het onderwijs van de toekomst is de combinatie van zelfgestuurd, autonoom leren en de interdisciplinaire aanpak van het volledig integreren van het onderwijs, onderzoek en de praktijk.”

“DSS revolutioneert ons onderwijs”

“We hebben niet als doel om mee te liften op de laatste hypes, maar wél op de laatste trends die gedreven worden door die hypes”, aldus Van Hout. “Wij vinden vooral de veranderingen op de maatschappij interessant, nu bijna alles data gedreven is. We proberen om van ‘onze mensen’ echte transformation designers te maken. Zij begrijpen dat het niet alleen gaat om het ontwikkelen van een prototype, het object, het artefact, maar juist om datgene wat je ermee teweegbrengt in de samenleving.” Een transformation designer is iemand die in een organisatie de transitie begrijpt, vormgeeft en dirigeert, op basis van kennis van design, technologie, ondernemerschap, ethiek en rechten.

De DSS wil ook de digitale transitie van het onderwijs zelf medevormgeven. Om zelfgestuurd onderwijs mogelijk te maken, is een modulaire aanpak vereist. Van Hout: “We willen dat alle kennis die wordt opgedaan tijdens de tracks, invloed heeft op het bestaande onderwijs. Dat kan door het aanbieden van een nieuwe minor of master, of combinatievakken (die we fundamentals noemen). Zo kun je bijvoorbeeld een vak laten ontstaan vanuit de track data-driven transformation dat ethics of data-driven energy services heet. Dat vak kan gegeven worden binnen een bestaande opleiding en gekoppeld worden aan beide curricula, zowel van die opleiding als van de DSS.”

Een doel op zich is het in de toekomst aanbieden van een nieuw ontwikkelde bachelor met modules die onder de noemer van de DSS vallen, maar dit kost tijd. De DSS werkt binnen de HvA al samen met de afdeling Onderwijs en Onderzoek om het onderwijs innovatief in te steken en goed in te plannen. Daardoor kunnen studenten onderwijs meer op maat aangeboden krijgen. Met een glimlach sluit Van Hout af: “De Digital Society School revolutioneert ons onderwijs.”