Hogeschool van Amsterdam

Martijn de Waal persoonlijk lector bij Play & Civic Media

26 jan 2018 13:28 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemt dr. Martijn de Waal per januari 2018 tot persoonlijk lector binnen het lectoraat Play & Civic Media. Samen met lector prof. dr. Ben Schouten gaat hij onder meer het onderzoeksprogramma van het lectoraat verder vormgeven.

Het persoonlijk lectorschap is in het leven geroepen om getalenteerde, gepromoveerde (docent)onderzoekers de kans te geven om in vijf jaar tijd toe te werken naar een vaste benoeming tot lector. In zijn nieuwe rol zal Martijn fungeren als primus inter pares van de lectoren in het faculteitsmanagementteam.

Play & Civic Media

Het lectoraat Play & Civic Media doet onderzoek naar en draagt bij aan onderwijs rond de thema’s play & games, virtual reality en civic media. De aanstelling van Martijn, die al als senior onderzoeker verbonden is aan het lectoraat, biedt Play & Civic Media de mogelijkheid om haar slagkracht op deze gebieden te vergroten.

Aanvullende onderzoeksgebieden

Ben Schouten en Martijn de Waal zullen elkaar voortaan aanvullen in bestaande en nieuwe onderzoeksprojecten. Zo zal Ben, een internationaal gewaardeerd onderzoeker op het gebied van design theorie en playful interaction, vanuit zijn vakgebied bijdragen aan onderzoek en onderwijs. Martijn heeft op zijn beurt in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over de rol van digitale media in de samenleving.

Over Martijn de Waal

Martijn (1972) behaalde in 1998 twee masterdiploma’s voor de studies Culturele Studies - het huidige Media & Cultuur - en Film- en Televisiewetenschap (cum laude). In 2012 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep praktische filosofie op de rol van digitale media in de stedelijke cultuur en publieke ruimtes.

Sinds 2014 is Martijn bij het lectoraat Play & Civic Media werkzaam als senior onderzoeker en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het lectoraat. Hij was onder andere de hoofdorganisator van Design & The City, een internationale conferentie over citizen-centered design. Ook organiseerde hij namens het lectoraat een trainingsschool voor het EU COST netwerk Cyberparks. Martijn is tevens een van de auteurs van de ClickNL / NWO Agenda Smart Culture.

Uitgebreid netwerk

Martijn beschikt verder over een uitgebreid internationaal netwerk - zowel in Europees verband als daarbuiten – en wordt veelvuldig uitgenodigd als spreker op conferenties. Nationaal wordt hij vaak gevraagd als adviseur door diverse ministeries, provincies en gemeentes. Daarnaast is hij bekend met en binnen de creatieve industrie: hij is onder andere huidig voorzitter van de commissie Digitale Cultuur bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.