Hogeschool van Amsterdam

“We moeten digitalisering in onderwijs omarmen”

Geleyn Meijer bij NRC Live

19 dec 2017 10:21 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

“We moeten digitalisering in het onderwijs omarmen en daarmee ook de noodzaak om te versnellen.” Geleyn Meijer, decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam, benadrukte bij NRC Live het belang van onderwijsinnovatie. Als zogenoemde changemaker liet hij het publiek kennismaken met de Digital Society School (DSS).

Het onderwijscongres Toekomst van Leren, dat NRC Live op donderdag 23 november voor de tweede keer organiseerde, stond in het teken van de ideale leeromgeving. Experts en vernieuwers gaven handreikingen voor evidence based onderwijsinnovatie. Zo ook Geleyn, oprichter van de DSS.

Samenbrengen van disciplines

“De maatschappij heeft een tekort aan IT-professionals en is op zoek naar personeel dat wel digi-savvy is”, vertelde Geleyn tijdens het congres aan de circa 350 toehoorders. “Daarom hebben wij de Digital Society School opgericht: een school waar verschillende disciplines samenkomen zoals techniek, ethiek, ondernemerschap en creativiteit. Op dit moment lukt het nog niet goed om een brug te slaan tussen de nieuwe vaardigheden die nodig zijn en de huidige wijze van onderwijs.”

Vier uitdagingen

De DSS moet daar verandering in brengen en staat voor vier uitdagingen. Naast het bij elkaar brengen van de vier disciplines, wordt de wereld van ‘buiten’ naar ‘binnen’ gehaald. Vraagstukken van buitenaf, die bijvoorbeeld in de stad Amsterdam leven, worden geïntegreerd in het onderwijs. Daarnaast worden onderzoek en onderwijs gecombineerd, en verpakt in één curriculum. De DSS is ten slotte innovatief vanwege de flexibilisering van het onderwijs: er is geen vaste route van het curriculum. Deelnemers bouwen hun eigen studie op aan de hand van tracks.

“Met de Digital Society School willen we echt stappen kunnen maken”, aldus Geleyn. “In Nederland hebben we al onderwijs dat publiekelijk toegankelijk is. Laten we die participatiefunctie vasthouden en uitbreiden.”

21e-eeuws onderwijs

Geleyn nam in 2017 het initiatief voor de DSS. Een aanpak voor 21e-eeuws onderwijs dat vakmanschap, ondernemingszin en een leven lang leren centraal stelt. De opeenstapeling van tracks leidt tot geaccrediteerde diploma’s of vormt bijscholing voor professionals.

Zie voor meer informatie over de DSS: https://digitalsocietyschool.org/

In aanloop naar NRC Live schreef Geleyn een opiniestuk over de DSS.