Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam van start met Digital Society School

Gemeenteraad Amsterdam stemt in met ondersteuning onderwijsvernieuwing

27 sep 2017 17:17 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Een positief besluit in de Amsterdamse gemeenteraad van woensdag 27 september vormt het startschot voor de Digital Society School, een vernieuwend onderwijsmodel van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zo’n 12.000 studenten leren er de komende jaren op welke manier digitale technologie beter kan worden geïntegreerd in verschillende lagen van de samenleving. De nieuwe internationale school draagt bij aan het oplossen van het structurele tekort op de arbeidsmarkt aan toekomstbestendig ICT- en digitaal talent.

Met de Digital Society School (DSS) introduceert de HvA een vooruitstrevend hoger onderwijsmodel, dat bestaat uit tijdelijke en modulair opgebouwde programma’s. Nieuw aan dit onderwijsmodel is dat de studenten zelf de opbouw van hun opleiding kunnen samenstellen en dat ontwerpers, ontwikkelaars, onderzoekers en studenten hecht samenwerken. De DSS heeft als doel toekomstbestendig digitaal talent op te leiden en kennis te ontwikkelen en toe te passen rond de digitalisering van de samenleving.

Deelnemers aan de Digital Society School zullen voornamelijk leren hoe (digitale) technologie een positieve impact kan hebben op de samenleving. Het gaat daarbij niet om het ontwikkelen van nieuwe technologie, maar om een goede toepassing van bestaande en opkomende technologieën. De DSS start met een aantal richtingen die voortkomen uit maatschappelijke trends van nu, zoals robotisering van de samenleving, alomtegenwoordigheid van data en Internet of Everything.

Voorbeeldonderwijs

Huib de Jong, HvA-voorzitter van het College van Bestuur, ziet de Digital Society School als een onderwijsmodel dat opvolging verdient binnen de HvA: “Bij de DSS draait alles van begin tot eind om de student en de beroepspraktijk. Op diverse momenten in hun loopbaan keren studenten terug naar het hoger onderwijs om daar door te leren over wat zij op dat moment nodig hebben. Dat is een totaal andere manier van kijken naar de rol van het onderwijs dan traditioneel het geval is. Het is mijn vurige wens en mijn stellige overtuiging dat veel meer van onze opleidingen het model van de DSS gaan volgen.”

Aanjager van verandering

Geleyn Meijer, decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en initiatiefnemer van de Digital Society School, onderstreept de noodzaak van een dergelijk nieuw onderwijsmodel. “Digitalisering is de aanjager van verandering in alles wat we doen. De DSS biedt een leven lang leren in de kennis en kunde die nodig zijn om in de digitale maatschappij te werken, te ondernemen en een leidende rol te spelen.” De DSS is toegankelijk voor iedereen, met veel aandacht voor zij-instromers, mid-career studenten en internationale studenten. In 2018 worden de eerste programma´s aangeboden.

Samenwerking

De Digital Society School wordt door de gemeente Amsterdam gefinancierd vanuit het Fonds Economische Structuurversterking, dat gericht is op het versterken van de arbeidsmarkt met digitaal talent. De school wordt verder in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven, van grote multinationals tot mkb-bedrijven en start-ups. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse (internationale) maatschappelijke organisaties.