Hogeschool van Amsterdam

‘Beeldcultuur is belangrijker dan ooit’

Sabine Niederer over haar nieuwe baan als lector Visual Methodologies

14 sep 2017 10:22 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Onlangs is Sabine, hoofd onderzoek bij het kenniscentrum van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en docent bij AMFI, benoemd tot lector Visual Methodologies. Wat houdt dat precies in en welk doel heeft ze voor ogen? Sabine vertelt over haar plannen in deze nieuwe functie.

De HvA heeft jou aangesteld als lector Visual Methodologies. Wat doet een lector?

Een lector ontwikkelt toegepast onderzoek. Met partijen uit het werkveld zoals publieke instellingen of bedrijven pak je onderzoeksvragen aan. Je betrekt studenten en het onderwijs daarbij en je zorgt daarmee als hogeschool dat je zelf ook onderzoekend blijft. Je werkt in de praktijk vaak samen met directe collega’s uit het onderwijs en onderzoek, maar ook met collega-onderzoekers van andere kennisinstellingen in Nederland en daarbuiten.

Wat houdt Visual Methodologies in?

Nu de digitale cultuur steeds meer beelden bevat, zoals selfies, Instagram-stories, filters, stickers en emoticons, is het een goed moment om deze nader te bestuderen. Zo kun je als onderzoeker visuele praktijken bestuderen en ontwikkelen door kritisch te kijken naar de wijze waarop bijvoorbeeld journalisten datavisualisaties inzetten. Of je kunt zelf een visuele interventie ontwerpen en inzetten om met verschillende stakeholders gezamenlijk vragen te formuleren, meningen te delen of prioriteiten te stellen rond kwesties in de buurt.

In het lectoraat is beeld niet alleen studiemateriaal, maar ook een researchtool om vragen in kaart te brengen, oplossingsrichtingen te verkennen, voortgang en output visueel vast te leggen, datasets van alle kanten te bestuderen en kwesties bespreekbaar te maken. Dit betekent dat het lectoraat zich met zijn onderzoek zal richten op het ontwikkelen van nieuwe visuele onderzoeksmethoden en -output, in samenwerking met diegenen die ze gebruiken: van ontwerpstudenten en -docenten die werken met een procesboek tot onderwijs en onderzoek op het gebied van datavisualisatie en data-driven storytelling rond maatschappelijk relevante thema’s.

Waarom ben je lector geworden?

Onderzoek doen aan de HvA is een spannende omgeving. Het is altijd relevant, omdat je werkt aan actuele onderwerpen met partijen van buitenaf en studenten. Het lectoraat is een mooie manier om mijn persoonlijke achtergrond in kunst, beeldcultuur en media-onderzoek te combineren. Daarom is het voor mij een droombaan.

Vorig jaar ben ik gepromoveerd bij mediastudies aan de UvA. Toen werd er gevraagd of ik een lectoraataanvraag kon schrijven. Dit was een lange procedure waar ongeveer een jaar tijd in heeft gezeten. Een aanvraag gaat eerst namelijk langs de benoemingscommissie en die adviseert de decaan. De decaan steunde het plan en uiteindelijk is het CvB akkoord gegaan.

Wat deed je voordat je lector werd?

Ik ben hoofd onderzoek bij het kenniscentrum van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie aan de HvA. Dat is een managementfunctie waarbij ik vooral bezig ben onderzoek van anderen binnen de faculteit te faciliteren. Met het lectoraat kan ik zelf weer onderzoek doen. Daarnaast geef ik les bij de masteropleiding van het AMFI en de masteropleiding New Media & Digital Culture aan de UvA, ook ontzettend leuk om te doen.

Wat wil je nog bereiken?

Zoveel! Zelf wil ik met het onderzoeksprogramma natuurlijk mooie resultaten behalen. Dit najaar gaan we van start en daar zie ik erg naar uit. Na de aankondiging heb ik veel positieve reacties ontvangen, wat me goed heeft gedaan. Wat aanspreekt is denk ik dat het lectoraat Visual Methodologies zich richt op het specifieke karakter van visueel onderzoek, waarbij visuele cultuur, visualiseren, maken en ontwerpen zijn ingebed in het onderzoeksproces. Het gaat hierbij dus niet om het achteraf fraai vormgeven van onderzoeksresultaten, maar om het gebruik van beeld en andere visuele methoden binnen het onderzoek.

Mensen van allerlei verschillende opleidingen vinden het tof dat we dit gaan doen. Het onderwerp leeft dus binnen de faculteit. Daarnaast hoop ik mee te bouwen aan een onderzoekscultuur waar studenten baat bij hebben. Deelnemen aan onderzoek kan een ontzettend motiverende en leerzame ervaring zijn. Het opdoen van onderzoeksvaardigheden biedt alleen maar voordelen, wat voor werk je ook gaat doen!