Hogeschool van Amsterdam

Debatteren over radicalisering tijdens HvA Onderwijsconferentie

18 apr 2017 15:16 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Hoe ga je als docent om met radicalisering in de klas? En is het een taak van het onderwijs om iets aan radicale studenten te doen? Tijdens de Onderwijsconferentie op de Hogeschool van Amsterdam verzorgden decaan Jean Tillie (Maatschappij en Recht) en Jacob Eikelboom (platform Inclusie) een workshop over dit onderwerp. ‘Het is een behoorlijk grijs gebied.’

‘Aangezien dit een workshop is zou je misschien denken dat we gaan knippen en plakken, maar het is een filosofische sessie. Denken is belangrijker dan doen.’ Met deze woorden begon Jean Tillie zijn verhaal. Om het publiek kennis te laten maken met het onderwerp, werd er gestart met een quiz waarbij het publiek moest beslissen of bepaalde situaties wel of niet onder radicaal gedrag vielen. Vluchtelingen, het ontkennen van de holocaust, de bezetting van het Maagdenhuis een aantal jaar geleden: allemaal gevallen waarbij het moeilijk is om vast te stellen of het valt onder radicalisering of niet.

Volgens Tillie zijn er zes kenmerken van radicaal gedrag:

  • De eigen groep van een persoon ligt onder vuur;
  • De eigen elite van een groep zijn verraders;
  • De persoon verdedigt de orthodoxe leer;
  • Het eigen gedachtegoed is voor de persoon superieur;
  • Verzet tegen de autoriteit is voor de persoon gerechtvaardigd;
  • De persoon neemt actief deel binnen zijn beweging.

Na het definiëren van radicalisering, ontstonden er interessante discussies over radicaal denkende leerlingen. Een van de aanwezige docenten had ervaringen met een radicaal denkende leerling. De docent gaf aan regelmatig met de leerling over zijn opvattingen te praten. Toch is de student niet meer komen opdagen in de les. Is het de taak van het onderwijs om hier iets mee te doen? De meningen waren behoorlijk verdeeld. Uiteindelijk vond het publiek dat er zeker een taak ligt voor het onderwijs, maar de mate is afhankelijk van de situatie en voornamelijk van de klas. In de ene groep kan het bespreekbaar maken van onderwerpen helpen als uitlaatklep, terwijl andere klassen hier juist geen behoefte aan hebben. Tillie: ‘Het is een behoorlijk grijs gebied’.

Op dinsdag 4 april vond de jaarlijkse HvA Onderwijsconferentie plaats. Tijdens dit evenement van de Hogeschool van Amsterdam werd met zowel de medewerkers als de studenten nagedacht over de thema’s diversiteit en inclusie.

Door: Kenneth Hoekman