Hogeschool van Amsterdam

Studenten HvA maken Amsterdam ‘Rainproof’

25 jun 2015 13:24 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Twee vertegenwoordigers van Waternet, acht projectgroepen, één probleem: regenwateroverlast in Amsterdam. Dinsdag 23 juni mochten verschillende tweedejaars Communicatiestudenten van de HvA hun bevindingen en adviezen over het project Amsterdam Rainproof presenteren aan de opdrachtgever. De beste groep(en) maken kans dat hun aanbevelingen echt ingezet worden door Amsterdam Rainproof.

Projectopdracht van Waternet

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam bood dinsdag 23 juni podium aan acht verschillende projectgroepen van de opleiding Communicatie. De studenten hadden, in het teken van de specialisatie Communicatie en de Publieke sector, een projectopdracht gekregen van Waternet. Ze hadden per groep een onderzoek gedaan naar de meningen van de inwoners van Amsterdam ten opzichte van Amsterdam Rainproof. Aan de hand van dit onderzoek maakten de groepen een plan om Amsterdam Rainproof (een project van Waternet) aan de man te brengen bij de Amsterdammers.

Wat is Amsterdam Rainproof?

Amsterdam Rainproof is een initiatief van Waternet, gericht op het duurzaam en verstandig omgaan met regenwater in Amsterdam. Onze hoofdstad ondervindt veel schade van regenwater, dat door het gebruik van steen en asfalt niet in de bodem verdwijnt. Amsterdam Rainproof wil realiseren dat de inwoners van Amsterdam hun huis, tuin en omgeving ‘rainproof’ gaan inrichten, door regenwater af te voeren of her te gebruiken.

Advies van studenten

Uit de onderzoeken van de tweedejaarsstudenten bleek dat Amsterdam Rainproof niet bekend is bij de Amsterdammers. De studenten geven verschillende adviezen en tips aan Waternet, zodat Amsterdam in de toekomst echt ‘rainproof’ kan worden. Zo vertelt de eerste groep: ‘Extern winnen is intern beginnen,’ waarmee zij duidelijk wil maken dat Waternet zich zou moeten richten op de lokale gemeenten. De groep van Dyon (22) gooit het over een andere boeg, en meent dat er investering nodig is voor ‘het promoten van Rainproof-producten om zo de wateroverlast te verminderen.’ Hiermee doelt hij op producten die water opnemen of afvoeren, zoals planten en afvoersystemen.

Thijs (24) geeft aan zelf niet zo veel van de regenwaterschade te ervaren, maar is des te meer van mening dat het probleem onder de aandacht gebracht moet worden bij de doelgroep. ‘Ik sta echt achter ons idee en denk dat het ook een goede kans van slagen heeft,’ zegt hij na zijn presentatie. Het idee van Thijs en zijn groep? Onder andere het inzetten van een mascotte, om Amsterdam Rainproof herkenbaar te maken.

Een grote eer

De beste groepen krijgen niet alleen een goede beoordeling voor hun project, hun ideeën maken ook kans om door Waternet opgepakt te worden. ‘Hoewel je naam er niet bij vermeld wordt, zou het toch een hele eer zijn als ons advies gebruikt wordt,’ aldus Thijs. Welke aanbevelingen Amsterdam Rainproof uiteindelijk echt gaat gebruiken, wordt deze middag nog niet bekend gemaakt. Toch blijkt, na een kort overleg, dat Thijs’ groep wel tot een van de betere behoorde. En dat kunnen deze studenten dan toch maar mooi weer in hun zak steken.

Door Kaylee Portegies Zwart