Hogeschool van Amsterdam

SUMMIT: ontdekkingstocht naar excellentie

2 sep 2014 13:27 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Wat moet er gebeuren met excellentieonderwijs? Docenten, (oud)studenten, het bedrijfsleven en onderwijskundigen delen hun ervaringen tijdens SUMMIT op 2 oktober. MIC-alumnus Aram Goudsmit vertelt over de totstandkoming van het event.

Tijdens SUMMIT presenteren 18 instellingen, die gebruik hebben gemaakt van de Sirius-subsidie, hun visie voor de komende jaren. Een congres wil Goudsmit het eigenlijk niet noemen, want dat ‘kan de creativiteit teniet doen’. ‘Er is veel ruimte voor interactie. Workshops, debatten, netwerken, een Wereldcafé: iedereen die iets met onderwijs te maken heeft, mag aanschuiven.’ SUMMIT is bedacht om mensen gedachten, ideeën en ervaringen te laten uitwisselen. Maar ook om te netwerken en studenten te enthousiasmeren voor excellent onderwijs. ‘Uit gesprekken die met het bedrijfsleven zijn gevoerd, blijkt dat er behoefte is aan ambitieuze studenten. Die vind je terug in het excellentieprogramma.’

Tafelgesprekken

Aram Goudsmit, afgestudeerd in 2013, is een van de alumni die het proces van excellentieonderwijs de afgelopen jaren heeft besproken en bestudeerd – op initiatief van de HvA. ‘Samen met andere vertegenwoordigers ben ik het land in geweest om te praten over excellentieprogramma’s. Er zijn vier regionale tafelgesprekken geweest met onderwijsinstellingen, alumni, vertegenwoordigers van politiek en bedrijfsleven. We hebben hen gevraagd: hoe kijk je naar excellentieonderwijs? Moeten we het programma breed maken? Versterkt dat elkaar? Die ervaringen hebben we gebruikt voor een manifest, dat aangeboden wordt aan minister Bussemaker.’

Nut van excellentie

Goudsmit volgde zelf twee excellentieprogramma’s bij de HvA – en dat heeft een meerwaarde gehad, vindt hij. ‘Ik heb ontdekt waar mijn talenten liggen, wat mijn rol in een team is. En zelfreflectie, ook heel belangrijk.’ Volgens Goudsmit ligt de focus tijdens SUMMIT op de excellente student, maar het event is voor alle studenten interessant. ‘Het is vooral uitwisselen van ervaringen en gedachten. Vooruitblikken.’ Als alumnus heeft Goudsmit zelf ook ideeën over de verbetering van het excellentieonderwijs. ‘Een multidisciplinair programma vind ik belangrijk. Studenten uit meerdere domeinen met elkaar samen laten werken. Op die manier creëer je een soort mini maatschappij waarin studenten niet alleen zichzelf, maar ook elkaar stimuleren. Het excellentieprogramma is een externe prikkel voor studenten om zichzelf te ontwikkelen. Een professional te worden.’

Pre-Wereldcafé

Om studenten te enthousiasmeren voor SUMMIT, wordt op 11 september een pre-Wereldcafe georganiseerd. ‘We horen veel geluiden van studenten die geen flauw idee hebben wat SUMMIT is en wat ze daar kunnen doen. Daarom presenteren we de inhoud van het manifest in september – exclusief voor alle studenten in Nederland - zodat we daarover kunnen sparren. Als HvA-studenten zich nu aanmelden, worden ze daar automatisch voor uitgenodigd.’

HvA-studenten mogen met hun HvA-mailadres gratis naar SUMMIT. Kijk voor meer informatie en het programma op www.hva.nl/summitexcellentie.