Hogeschool van Amsterdam

Symposium Hogeschool van Amsterdam ‘Week van de Veiligheid’

Cyber Security | Alleen sámen toekomst-bestendig

Evenement

Elk jaar staat in week 41 de Week van de Veiligheid centraal waarbij nader wordt ingegaan op een actueel veiligheidsthema. Dit jaar vindt de Week van de Veiligheid plaats van 11 tot en met 17 oktober 2021. In de aanloop naar de donkere dagen wordt extra aandacht besteed aan veiligheid om zo meer alertheid te creëren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt ieder jaar het (sub)thema vast. Vorig jaar lag de nadruk op weerbaarheid, maar dit jaar worden de zogenoemde High Impact Crimes (HIC) belicht. Cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit kunnen eveneens als HIC worden bestempeld, maar hoe gaan wij om met deze vorm van digitale criminaliteit? Samen, dus denk met ons mee!

Doelstelling

Cyber security experts zijn het erover eens: een cross-sectorale samenwerking is essentieel om cyberweerbaar te blijven. Samenwerking langs ketens, in plaats van iedereen alleen zijn eigen huis op orde, is noodzakelijk om cyberdreigingen het hoofd te bieden. Dit heeft er alles mee te maken dat we door het internet allemaal met elkaar verbonden zijn. Zo kan een hack bij een kleine onderneming leiden tot een grote verstoring van de vitale infrastructuur en vice versa. Maar het gaat veel verder dan dat. Een online desinformatiecampagne kan net zo goed worden beschouwd als een digitale aanval, maar ook op bestuurlijke stabiliteit en zelfs de democratie.

Dit event staat in het teken van die cross-sectorale samenwerking. De volgende vragen zullen aan bod komen. Moeten markt en (lokale) overheden de krachten bundelen? Hoe zou een dergelijke samenwerking eruit moeten komen te zien? Wat zijn de voornaamste pijlers en welke randvoorwaarden zijn daarbij van belang?

Programma

Onderstaand treft u het voorlopige programma voor woensdag 13 oktober:

Plenair programma (beschikbaar via livestream https://hva.mediamission.nl/Mediasite/Play/966d493b1bbd4e0d8bbaf825a6cdfe371d)

08:30 – 09:00 Inloop

09:05 - 09:10 Opening door dagvoorzitter en moderator Servaz van Berkum inclusief introductie van de partners en samenwerkingen

09:10 – 09:15 Aftrap Symposium Cyber Security - Week van de Veiligheid 2021 door Theo van der Plas, Politie Landelijke Eenheid (filmpje)

09:10 – 09:15 Geleyn Meijer, Rector Hogeschool van Amsterdam

09:15 – 09:35 Keynote door Barend Frans, accountmanager publiek-private samenwerking politie. Samen staan we ster(er) | Toon lef en ga gewoon doen!

09:35 – 10:00 Keynote door Johan Ten Houten, digital forensics/fraud Deloitte

Waar staan we nu? Top 5 van aanvallen zoals ransomware, datalekken/privacy, supply chain aanvallen etc., top 5 van aanvallers/organisaties en hun methoden (kill chain) zoals hackergroepen, criminele software/backdoor/CRM leveranciers, , top 5 van zwakheden zoals back-up, patch, social awareness. Maar ook geschiedenis en toekomst in perspectief.

10:00 - 10:15 Pauze

10:15 - 11:00 Paneldiscussie met panelleden Barend Frans (cybercrime team politie), Reza Esmaili (HvA), Joshua Serrao (CTO Gemeente Amsterdam), Henk van Raan (CIO Johan Cruijff ArenA), Willem Offerhaus (EVP KPN), Hans de Vries (NCSC) en Job Kuijpers (CEO EYE). Onderwerp van gesprek [1] recap Week van de Veiligheid 2020 en de start van de samenwerking met de HvA [2] hoe breng je alle digitale uitdagingen in de stad samen in een digitaal weerbaarheidscentrum? Onderdelen:

o Job Kuijpers over het nut van een digitaal weerbaarheidscentrum

o Nabeschouwing met het panel en de zaal over een digitaal weerbaarheidscentrum en de rol van kennisinstellingen en ondernemers

11:00 – 11.25 Jongeren op het rechte pad Will Moonen (oprichter/eigenaar van IT Visibility en de IT Visibility Academy)

11:25 - 11:50 Het belang van privacy en de mogelijke bedreiging daarvan door technologische ontwikkelingen, Lotje Beek (Bits of Freedom)

11:50 - 12:50 Pauze

Plenair programma (beschikbaar via livestream https://hva.mediamission.nl/Mediasite/Play/2885dbd893c847109d8322565371950c1d)

13:00 – 13:25 Een Ransomware vrije server voor het MKB, Frans Schippers (HvA/CS)

13:25 - 13:45 Hacking with fake news, Ruben Brave (CEO Entelligence bv/co-founder Make Media Great Again/Board Member Internet Society Netherlands)

13:45 - 14:10 Veilig Programmeren, Jan van Ommeren (Securify)

Locatie

Collegezaal WBH 02B01

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 12 oktober 2021

Datum

Startdatum 13 okt

Tijd

08:30 - 14:10 uur