Rudie

Testimonial

Rudie Dopp Sport Data Valley oud-student Sportkunde

Rudie Döpp is in alles wat ze doet een bruggenbouwer. Ze verbindt waar ze kan: topsport aan breedtesport, wetenschap aan data, data aan de sporter, Sport Data Valley aan sportclubs. Alles gericht op het toegankelijk maken van sportgegevens voor sporters, zodat ze er beter van gaan sporten. Volg je het nog?!

Met topsportverenigingen aangesloten bij Topsport Amsterdam heb ik gesprekken gevoerd over de inzet van sportdata: wat doen ze al en met welke sportdata kunnen sporters zich nog beter ontwikkelen?

Rudie: oud-student - Sportkunde - leerroute SM&O

Ze is 24 jaar en een week geleden afgestudeerd aan de HvA-opleiding Sportkunde - leerroute SM&O. Ze heeft sindsdien ook al een eigen bedrijfje opgericht: “Ik werk al best lang als personal lifestyle coach en sportdocent in de sportschool, waar ik zo doelgericht mogelijk met de mensen aan de slag ga. Ik zie veel losse processen die zoveel beter zouden functioneren als ze aan elkaar gekoppeld worden.” En met haar bedrijfje (SPORTinZICHT) wil zij die koppeling leggen, tussen sportbeleid en sportpraktijk.

De weg plaveien

Eerst deed ze CIOS, wat haar veel sportinhoudelijke kennis gaf, vervolgens de opleiding Sportkunde die ze afsloot met de minor High Performance Sport. Daar leerde ze alles over hoe je een leven inricht rondom topsport. Bij het vak Data-analytics woonde ze de presentatie van Sport Data Valley bij en dacht: “Daar wil ik mijn afstudeeronderzoek doen!” Want Sport Data Valley is een netwerk dat bij uitstek kan verbinden, mits iedereen zijn weg vindt. En Rudie heeft tijdens haar onderzoek die weg al een beetje geplaveid: “Met topsportverenigingen aangesloten bij Topsport Amsterdam heb ik gesprekken gevoerd over de inzet van sportdata: wat doen ze al en met welke sportdata kunnen sporters zich nog beter ontwikkelen? En dan hebben we het over wedstrijdgegevens, spelposities, maar ook fysieke gegevens, zoals belasting en belastbaarheid, coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid.”

Sport Data Valley

Deze informatie heeft ze over de verschillende sporten met elkaar vergeleken en dat resulteerde in een adviesrapport voor het innovatieve platform van Sport Data Valley, dat in september is gelanceerd: een online plek waar coaches en sporters inzicht in sportdata krijgen waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen én waar onderzoekers de mogelijkheid krijgen om data te analyseren.” Alweer een verbinding!

Bij Sport Data Valley zijn ze super blij met Rudie: "Als Rudie binnenkomt wordt iedereen vrolijk," zijn de eerste woorden van haar afstudeerbegeleider Dennis van Kooij. “Toen Rudie voor het eerst bij ons binnenkwam, spatte de energie al van haar af. Ze is een stuiterbal die het liefst alles oppakt en overal kansen ziet. En ze krijgt het ook nog voor elkaar! Door samen te werken met Rudie hebben we binnen Sport Data Valley een heel goed overzicht gekregen van wat er speelt binnen de topsportverenigingen in Amsterdam op het gebied van data, technologie en wetenschap. We willen graag de verbinding zijn tussen de wetenschap en de sportpraktijk en Rudie heeft ons geholpen om nog helderder te krijgen wat de vraagstukken zijn.”

Het nut van Sportkunde

Rudie glimlacht: “Leuk om te lezen! Vanuit Sportkunde heb ik heel veel gehad aan de onderzoeksvakken, sportmanagement en sportinfrastructuur, waar ik alles heb geleerd over het landelijke beleid in top- en breedtesport zoals we dat in Nederland kennen. En vanuit de minor heb ik natuurlijk een fantastische inkijk in de wereld van de topsport gekregen. Dat stelde me in staat om mij goed te verhouden tot allerlei spelers in dit veld.” Ze blijft vanuit haar eigen bedrijfje opdrachten doen voor Sport Data Valley en heeft een grote droom: “Ik wil blijven verbinden en helpen om sportprofessionalisering ook bij de sportpraktijk te laten uitkomen.” Dat moet haast wel goed komen met haar energie!