HvA krijgt nieuwe master erbij: MSc Sport Business & Leadership

21 mrt 2024 11:52 | Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

De Hogeschool van Amsterdam is trots: in september 2024 mag de eerste masterstudie in Nederland met een focus op business en leiderschap in de wereld van sport en bewegen van start: de master Sport Business & Leadership. Afgelopen vrijdag heeft de visitatiecommissie de nieuw ontwikkelde master getoetst op visie, onderwijsprogramma en toetsing. Het panel liet aan het einde van de dag weten dat zij een positief advies gaat uitbrengen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

De Engelstalige master richt zich vanuit een bedrijfskundig perspectief op leiderschap binnen commerciële sportbedrijven, (top)sportclubs, sportbonden, sportkoepels en maatschappelijke en semipublieke organisaties binnen de sportsector. In de huidige tijd staan deze organisaties steeds vaker voor complexe uitdagingen, op zowel economisch, sociaal als ecologisch vlak. Vanuit het werkveld kwam een duidelijke behoefte aan mastergeschoolde leiders die op alle 3 de vlakken impact kunnen maken in de wereld van sport en bewegen.

Voor wie?

Het positieve advies van het panel betekent dat afgestudeerde bachelorstudenten Sportkunde, Sport Studies en Sportmarketing zich direct, en Lichamelijke Opvoeding na het volgen van een pre-master, kunnen inschrijven voor deze nieuwe master. Er gaat in het eerste jaar 1 klas van start, dus er is plek voor ongeveer 30 studenten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het programma

De master start in september dit jaar op de HvA-locatie Dr. Meurerhuis in Amsterdam Nieuw-West. De voltijdopleiding duurt 1 jaar en het lesprogramma richt zich op het toepassen van bedrijfskundige kennis en vaardigheden in de sport- en beweegsector en heeft daarnaast een sterke focus op het ontwikkelen van een professionele beroepshouding en een persoonlijke leiderschapsstijl. Geïnteresseerden die al werken in de sportsector en niet voltijd willen studeren, kunnen in 2026 starten met een 2-jarige deeltijdmaster.

Het panel sloot de visitatie af met deze woorden:

Een goede leider heeft een sterk moreel kompas. Daar gaat deze master een mooie bijdrage aan leveren. Fijn dat docenten, examencommissie en werkveld samen gemotiveerd zijn om de opleiding te blijven ontwikkelen in de toekomst.

Behoefte werkveld

Katelijne Boerma, opleidingsmanager van Sportkunde en Sport Studies en Kim Middendorp-Meister, MT-lid van de opleiding CE/Sportmarketing aan de HvA, zijn heel blij. Samen stonden zij aan de wieg van deze nieuwe master. Katelijne: “Vanuit ons grondige vooronderzoek onder 140 organisaties uit de sportsector weten we dat er in het werkveld veel behoefte is aan deze master. Dus het is echt fantastisch dat we de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) hebben behaald. Natuurlijk ervan uitgaande dat de NVAO het advies van het panel in mei overneemt.”

Voorlichtingsavond 16 mei

“In ieder geval mogen we met dit positieve advies de werving van studenten starten,” vertelt Kim. “In mei is er een voorlichtingsavond over de masters van de HvA, waar ook deze master wordt toegelicht.”

Datum: 16 mei 2024
Locatie: Wibauthuis 3b, Amsterdam