Mirka is lector Bewegen in en om School

14 jul 2022 12:53

Op donderdag 30 juni werd Mirka Janssen officieel benoemd tot lector Bewegen in en om School (BioS) aan faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Haar missie? Alle kinderen goed, regelmatig en met plezier leren bewegen.

Mirka Janssen

Bewegen speelt een belangrijke rol in haar leven. Ze wist dan ook al van jongs af aan dat ze gymleraar wilde worden. Mirka ontdekte tijdens haar opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) dat onderzoek haar ook lag, maar - vond ze - het moet wel altijd verbonden zijn aan de praktijk. Eind 2007 startte ze bij de ALO als opleidingsdocent en onderzoeker aan het lectoraat, dat toen nog Bewegingswetenschappen heette. Ze behaalde de masters bewegingswetenschappen (2008) en Epidemiologie (2011) en promoveerde op het schoolpleinprogramma PLAYgrounds: een programma met een pedagogische visie op buitenspelen in de pauzes, waarbij alle kinderen kunnen meedoen.

Lector voor praktijk-onderzoek-onderwijs

In 2018 werd Mirka aangesteld als persoonlijk lector en werd het lectoraat omgedoopt naar Bewegen in en om School. ‘Ik wil een sterke verbinding leggen tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Ik doe immers onderzoek om de praktijk te versterken!’ Daar slaagt ze met haar team goed is. Het lectoraat blijkt een fijne samenwerkingspartner voor vele Amsterdamse basisscholen en schoolbesturen bij de ontwikkeling van de dynamische schooldag. Ook is ze vaste partner van de Gemeente Amsterdam in de strijd tegen motorische achterstanden bij Amsterdamse basisschoolkinderen én voortrekker van de interprofessionele samenwerking tussen vakleerkrachten, groepsleerkrachten, intern begeleiders, kinderfysiotherapeuten en jeugdartsen rondom de motoriek van kinderen. Daarnaast doet het lectoraat ook onderzoek naar het belang van een inclusieve gymles, het stimuleren van bewegen bij middelbare scholieren, de verbinding tussen de gymles en Urban Sports in de buitenruimte, en het pedagogisch partnerschap met ouders in de ontwikkeling van kinderen met een motorische achterstand.

Themaweek Bewegen in en om school

Deze hele week staat in het teken van Bewegen in en om school. ALO-studenten buigen zich tijdens de projectweek over bepaalde vraagstukken met de ‘Design Thinking-methode’; wat zou groepsleerkrachten bijvoorbeeld helpen om meer bewegingstussendoortjes tijdens de schooldag in te plannen?’ Op woensdag is de werkveldbijeenkomst voor vakleerkrachten en LO-docenten voor uitwisseling van kennis en ervaring. Gedurende de week komen verschillende partners aan het woord over de samenwerking met het lectoraat en op donderdag 30 juni om 16.00 uur wordt Mirka officieel benoemd tot lector Bewegen in en om School.

Bewegen is het nieuwe normaal

In haar lectorale rede ‘Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd’ zal ze benadrukken waarom het zo belangrijk is dat kinderen op school goed leren bewegen: ‘Kinderen ontwikkelen zich hierdoor ook beter op sociaal en persoonlijk gebied. Daarnaast heeft beweging een positieve invloed op de hersenwerking en de algehele gezondheid. We willen ervoor zorgen dat bewegen het nieuwe normaal wordt en niet als bijzaak wordt gezien. En dat organiseren wij, als volwassenen, voor onze jeugd.'