HvA op weg naar een associate degree (AD) sport

11 feb 2021 17:35 | Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

Mensen die van het trainen en coachen van talentvolle en topsporters hun vak willen maken, kunnen binnenkort wellicht een nieuwe opleiding volgen aan een aantal hogescholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam kreeg in samenwerking met het NOC*NSF en de sportbonden groen licht van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) voor het aanbieden van een Associate degree Sport opleiding Topsport- en Talentcoach. Deze stap is goed nieuws voor ambitieuze trainer-coaches, sporters en voor de sport in Nederland. Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF: ‘’Als deze opleiding had bestaan toen ik mijn studiekeuze moest maken, dan had ik als ambitieuze trainer-coach niet lang getwijfeld.’’

De CDHO gaf dit positieve bericht over deze Ad Sport onlangs aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarna de minister instemde met de bekostiging van deze Ad. Dat betekent dat men erkent dat topsport- en talentcoach een beroep is waaraan behoefte is in Nederland en dat het een plek in het onderwijssysteem verdient.

Voor het oprichten van een nieuwe opleiding in Nederland zijn twee stappen belangrijk; de eerste is een positief advies van de CDHO (de opleiding dient een doel) en de tweede is de Toets Nieuwe Opleiding van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO ) die gaat over de kwaliteit en in de inhoud van de opleiding. De HvA gaat nu hard aan de slag met de accreditatie en daarna krijgt de hogeschool hopelijk een definitieve 'go'!

Recht op goede trainer-coach

‘Het positieve advies van de CDHO is een mijlpaal in het proces waaraan al een tijd gewerkt wordt,’ vertelt Maurits Hendriks. ‘Lang geleden zagen we al in dat beschikken over goed opgeleide professionals een van de belangrijkste voorwaarden is om de Nederlandse sport verder te helpen. We stelden toen dat iedere sporter, maar vooral elk kind dat sport, recht heeft op een goede trainer-coach. In de toenemende complexe wereld van topcoaches zagen we bovendien dat we trainer-coaches, en daarmee ook sporters, helpen met een betere opleiding.’

Vervolgens werkte NOC*NSF samen met een aantal hogescholen en sportbonden in Nederland om een gedegen opleiding voor ambitieuze trainer-coaches te realiseren. ‘Deze erkenning is daarin een cruciale stap,’ vervolgt Hendriks. ‘Dit betekent dat we hopelijk in het schooljaar 2022-2023 kunnen beginnen met een unieke opleiding, de Associate degree Sport. Daar zijn we uiteraard enorm blij mee.’

Landelijk aanbod

De HvA is de eerste hogeschool die een positief advies van de CDHO ontvangt voor de opleiding tot topsport- en talentcoach. Maar ook Fontys, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Zeeland en Windesheim staan in de startblokken om met een Ad Sport te starten. Het gaat om opleidingen met verschillende uitstroomprofielen: buurtsportcoach, sportondernemer, ondernemende leefstijlcoach of ook topsport- en talentcoach. Zo kan er uiteindelijk een landelijk aanbod in het professionaliseren van de sport- en beweegbranche ontstaan.

Voor de HvA is de stap naar een Associate degree Sport een logische vertelt Thom Terwee, opleidingsmanager ALO Amsterdam aan de HvA. ‘’De HvA, en in het bijzonder de faculteit Bewegen Sport en Voeding, is altijd sterk verbonden geweest met topsport en talentontwikkeling. Niet alleen studeren veel topsporters aan de HvA, ook spelen onze onderzoekslectoraten een belangrijke rol in de topsport en talentontwikkeling. We zijn al 10 jaar partner van NOC*NSF in het opleiden van toptrainer-coaches en bestuurders via de Topcoach5 opleiding. We zijn daarom erg trots dat we, onderwijs en sport samen, de Ad Sport met in ons geval het profiel topsport- en talentcoach ontwikkelen.’

Toekomst

Een dergelijke opleiding kan veel betekenen voor de toekomst van de gehele sport en dus ook voor talentvolle en topsporters volgens Hendriks. ‘Trainer-coach is een vak en met deze opleiding komt dat vak op een hoger niveau. Een goed opgeleide trainer-coach brengt naast zijn passie voor zijn sport en sportspecifieke kennis ook didactische en methodische kennis. We maken dus een belangrijke stap in het creëren van een pedagogisch veilige omgeving en zorgen ervoor dat kinderen meer plezier beleven aan sporten.’

Deze impuls op het gebied van veiligheid en plezier draagt volgens Hendriks bij aan een hoger sportniveau in Nederland. ‘Als kinderen meer plezier hebben in hun sport en dat in een veilige omgeving gebeurt, dan blijven ze langer sporten. Zolang kinderen het leuk vinden om te sporten, raak je ze niet kwijt. Goede trainer-coaches zijn daarin cruciaal voor de hele lijn. En natuurlijk betekent dat ook een impuls voor de topsport. Want beter opgeleide trainer-coaches zorgen ervoor dat kinderen beter zijn opgeleid in hun sport. Daardoor wordt het instroomniveau van talentvolle sporters binnen de topsportprogramma’s hoger.’

Tweejarige opleiding in deeltijd

Terwee vult aan: ‘Het is duidelijk dat de ontwikkeling van trainer-coaches cruciaal is voor de ontwikkeling van de breedte- en topsport in Nederland. De HvA wil daarom graag vanaf naar verwachting september 2022 een programma aanbieden waarin alle hedendaagse onderwerpen van het werken in de topsport langskomen.’ De hogeschool heeft bij de ontwikkeling bewust voor een deeltijdvariant gekozen. Terwee: ‘Omdat we zien dat veel trainer-coaches in de topsport hun individuele ontwikkelvraag willen koppelen aan de dagelijkse praktijk van hun werkomgeving. De samenwerking tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de sportbonden is hierbij van groot belang voor het slagen van dit traject. Met als doel: meer en betere topsport- en talentcoaches in Nederland opleiden.’