Rennen, springen, klimmen, vallen, opstaan en weer doorgaan!

11 nov 2020 08:00 | Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

Dat is waar de verrassende en spiksplinternieuwe gymzaal op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), toe uitnodigt: de tien grondvormen van bewegen. Athletic Skills Model (ASM) ontwierp samen met ALO-docenten het basismodel voor de zaal. Alle benodigdheden zijn ingebouwd en uitgetekend op vloer en muren. Niets opbouwen, je kunt gelijk aan de slag met creatief en uitdagend bewegingsonderwijs.

De nieuwe gymzaal (de eerste in zijn soort op een Nederlandse onderwijsinstelling!) is deze week voor het eerst gebruikt door vierdejaars ALO-studenten. Ze mogen er hun eigen bewegingslessen ontwerpen, geïnspireerd door de zaal. In niets lijkt deze zaal op een gangbare gymzaal: de lijnen zijn scheef, de hoeken zijn rond, de klimwand loopt door tot in de bergingsruimte. Alles in deze ruimte is ingericht om te leren bewegen.

Grondvormen van bewegen centraal

Het is niet toevallig dat deze zaal op de ALO is gerealiseerd, de plek waar de vakleerkrachten Bewegingsonderwijs ‘van morgen’ worden opgeleid. Opleidingsmanager Thom Terwee: “We zien in de ontwikkeling van het bewegingsonderwijs een belangrijke trend: we zetten niet meer de sport centraal, maar de bewegingsvaardigheden van waaruit het kind elke sport kan aanleren. De huidige gymzalen zijn ingericht vanuit sporten (zoals basketbal, volleybal en turnen). In deze nieuwe gymzaal zijn juist de grondvormen van bewegen zichtbaar: klimmen, glijden, rollen, vallen, vangen, etc. De vakleerkrachten kunnen hun creativiteit kwijt door verschillende uitdagende arrangementen aan te bieden. Een bijkomend voordeel van deze inrichting is dat het ook kan inspireren tot meer beweging in de klas en in en om de school.”

Gymzaal ALO HvA

Fotografie: Jan-Kees Steenman

Variatie is fundamenteel

De grondleggers van het Athletic Skills Model (ASM) Geert Savelsbergh en René Wormhoudt maakten het basismodel voor de zaal. Geert Savelsbergh, ook Bijzonder Lector Perceptueel-motorische Talentontwikkeling aan de HvA, legt de wetenschappelijke grondslag van hun visie op bewegen uit: “Variatie is fundamenteel in bewegen. Dit is goed voor de brede-motorische ontwikkeling en voor de gezondheid en het welzijn van de mens. De nieuwe zaal stimuleert deze variatie en helpt kinderen om impliciet te leren bewegen, uitgedaagd door de inrichting en vele spelvormen.” René Wormhoudt: “De zaal is heel functioneel. Met veel velden, lijnen, kleuren en toestellen biedt het leuke en gevarieerde beweegaanleidingen om te sporten, spelen en bewegen. De tien grondvormen van bewegen uit het ASM (Schijf van 10!) vormen hierin de rode draad. Hiermee kan elk kind op zijn of haar eigen niveau werken aan motoriek, fitheid en sociaal-emotionele competenties.”

De prachtige gymzaal krijgt haar creatieve vuurdoop nu ze deze week in gebruik is genomen: we mogen rennen, springen, klimmen, glijden, vallen, opstaan en weer doorgaan. We willen zeker blijven, we willen hier echt zeker niet vandaan…!

Meer weten over de Academie voor Lichamelijke Opvoeding? Kijk op hva.nl/alo.