Hogeschool van Amsterdam

Sportopleidingen en Voeding scoren (boven)gemiddeld in Keuzegids

1 nov 2019 12:10 | Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

De HvA scoort matig in de Keuzegids, die deze week verschenen is. Toch is enige nuance op zijn plaats. Zo eindigt de HvA-opleiding Voeding en Diëtetiek dit jaar hoger dan andere hogescholen in de Keuzegids, en ook bij Sportkunde voert de HvA de lijst aan. De ALO van de HvA hoort volgens de ranglijst bij de top drie in Nederland.


Sportkunde van de HvA steekt met kop en schouders boven de andere opleidingen uit, aldus de Keuzegids. Studenten waarderen hier vooral het nauwe contact met de beroepspraktijk. De ALO scoort ook goed op de praktijkgerichte insteek van de opleiding; ALO-studenten voelen zich gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. En bij de opleiding Voeding en Diëtetiek zijn HvA-studenten met name tevreden over hun docenten. De Keuzegids geeft de opleidingen respectievelijk vier (ALO, Sportkunde) en drie sterren (Voeding en Diëtetiek).

‘Kijk naar studenttevredenheid, studiesucces én arbeidsmarkt’

De opleidingen van de HvA-faculteit Bewegen, Sport en Voeding scoren dus niet ‘matig’, maar eindigen qua cijfer gemiddeld in de Keuzegids dit jaar, en in vergelijking met dezelfde opleidingen in Nederland zelfs bovengemiddeld.

De Keuzegids baseert zijn oordeel voor het grootste deel op gegevens rond studenttevredenheid. De HvA wijst er in haar reactie op dat zij zelf ook de kwaliteit van het onderwijs meet, en daarvoor drie factoren evenveel laat meewegen: studenttevredenheid, studiesucces, en de positie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt.