Hogeschool van Amsterdam

Bewoners Amsterdam Nieuw-West testen app voor gezondere wijk

19 mei 2017 11:53 | Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

Het onderzoeksproject ‘Kijk! een gezonde wijk’ presenteert op zaterdag 20 mei 2017 in De Meervaart de resultaten van een meting door bewoners van Slotermeer naar sport- en speelmogelijkheden in de wijk via een door hen zelf (mede) ontworpen mobiele app.

Onderzoek

‘Kijk, een gezonde wijk’ is een gezamenlijk project van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarbij intensief is samengewerkt met de Gemeente Amsterdam - stadsdeel Nieuw-West, de GGD en de stichting Eigenwijks. Het onderzoeksproject startte eind 2014 met als belangrijkste vraag: ‘Hoe geven we de bewoners van Slotermeer een actieve rol bij het gezonder maken van hun wijk?”

Tijdens verschillende bijeenkomsten met het onderzoeksteam en de bewoners van Slotermeer kwamen onderwerpen als gezond gedrag en sociale contacten aan bod. Ook is er geput uit de oogst van het project Gezond Slotermeer waarin gezondheidsambassadeurs hun medebewoners interviewden. Op basis van deze input bouwde een HvA-team van het citizen data lab een app waarmee de bewoners zelf hun bevindingen over tal van onderwerpen in de wijk konden rapporteren. Bij het ontwerp van de app en de bijbehorende website zijn de bewoners ook betrokken. Alle activiteiten van het projectteam zijn kritisch gevolgd door een expertteam van goed geïnformeerde wijkbewoners.

Resultaten meting

In november 2016 draaide het onderzoeksteam in Slotermeer de eerste proef met de app. Deze maand werden bewoners opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan een meting; ditmaal met de focus op de sport- en speelmogelijkheden in de wijk. Er werden vier speurtochten uitgezet in de wijk. Deelnemers gaven via de app hun bevindingen door over onder andere het aanbod, de kwaliteit en het onderhoud van diverse speelplaatsen.

Al snel werd duidelijk dat het aantal downloads van de app ten opzichte van de vorige proef was verdriedubbeld: van 60 naar 180. In totaal werden er 722 metingen verricht. Opvallend was het sociale aspect; bewoners gingen vaak samen de wijk in. Wat ook opviel was dat alle leeftijdscategorieën waren vertegenwoordigd.

Lea den Broeder, projectleider “Kijk, een gezonde wijk!’: “We zien dat het mensen enorm motiveert en verbindt als zij met elkaar kunnen werken aan een gezonde wijk. Het wordt weer hún buurt!”

De meting leverde meer op. Aan de reacties van de deelnemers blijkt dat ze op een andere manier naar de omgeving gaan kijken. Zo benoemde een bewoner hoe leuk het was om tijdens de ‘speurtocht’ prachtige plekken te ontdekken waarvan ze het bestaan niet kende.

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud: “Met de app faciliteren we en agenderen bewoners. Zo krijgen we betere informatie waar we meer mee kunnen.”

Onderzoeksresultaten

Het onderzoeksteam brengt in de loop van 2017 de resultaten van het onderzoeksproject ‘Kijk! Een gezonde Wijk’ als geheel in kaart en publiceert deze op de website.

Meer informatie

Op kijkeengezondewijk.nl vindt u meer informatie over het project en het evenement dat plaatsvindt op 20 mei van 13.00 – 17.00 uur in De Meervaart. Wilt u het evenement bijwonen? Meldt u zich dan aan via lydia@lrprojects.nl.