Hogeschool van Amsterdam

HvA en gemeente bundelen kennis voor gezonde levensstijl

17 sep 2015 12:16 | Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

Afgelopen woensdag ondertekenden de HvA en de gemeente Amsterdam een convenant waarin ze afspreken hoe ze elkaar gaan versterken om de gezondheid en de sportparticipatie onder Amsterdammers te vergroten en een actieve levensstijl te bevorderen.

ongezonde levensstijl

Weinig bewegen en ongezonde voeding leidt tot overgewicht en obesitas. Dit betekent een grote bedreiging voor Amsterdammers. De gemeente zet zich samen met tal van partners in om mensen te bewegen tot een gezonde levensstijl. Een belangrijke partner is de HvA, in het bijzonder het domein Bewegen, Sport en Voeding (DBSV).

uitwisseling kennis en expertise

In dit convenant leggen de HvA en de gemeente vast hoe zij van elkaars expertise en netwerken gebruik kunnen maken. Zo leidt DBSV gekwalificeerd personeel op dat werkzaam is in de sport, lichamelijke opvoeding, voeding, publieke gezondheid en het ondernemerschap. Ook doet DBSV onderzoek, bijvoorbeeld naar de effecten van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, de maatschappelijke meerwaarde van grote sportevenementen en de gezonde wijkaanpak. De gemeente helpt door ervaringsplekken, afstudeer- en onderzoeksopdrachten en stages beschikbaar te stellen en sprekers voor gastcolleges te leveren. Zo kunnen verschillende projecten en programma’s van de gemeente die gericht zijn op sport, bewegen en een gezonde levensstijl gebruikmaken van kennis en expertise van de HvA.

ondertekening convenant

Wethouder Eric van der Burg ondertekende namens de gemeente het convenant. Als wethouder van onder ander Zorg en Sport is hij enthousiast: “Amsterdam moet een bewegende stad worden, een stad waarin een gezonde levensstijl de logische keuze is”. Namens de HvA ondertekende rector Huib de Jong het convenant: “'De HvA heeft als motto ‘van en voor Amsterdam’. Zij draagt graag bij aan een vitale stad en deze koppeling van sportonderwijs en onderzoek aan Amsterdamse projecten maakt dat mogelijk.’’