Virtueel Internationaal Samenwerken (COIL)

De HvA biedt studenten de mogelijkheid internationale en interculturele kennis en vaardigheden te ontwikkelen d.m.v. samenwerking met onze internationale partners. Wat dat precies inhoudt, hoe zo’n project eruit ziet, waar je begint en welke ondersteuning de HvA biedt, lees je op deze pagina’s.

Wat is COIL?

Collaborative Online International Learning (COIL) verbindt studenten en docenten in verschillende landen voor samenwerkingsprojecten en discussies als onderdeel van hun curriculum of modules.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

COIL-samenwerkingen tussen studenten en docenten bieden zinvolle, significante kansen voor wereldwijde ervaringen die in studieprogramma’s zijn ingebouwd. COIL verbetert de interculturele interactie tussen studenten door middel van beproefde benaderingen van zinvolle online betrokkenheid, terwijl het universiteiten een kosteneffectieve manier biedt om ervoor te zorgen dat hun studenten wereldwijd betrokken zijn.

COIL-projecten worden ontwikkeld door samenwerkende docenten van verschillende instellingen die hun modules willen verrijken met interactie tussen studenten en samenwerkend leren. Docenten werken samen om het COIL project te ontwerpen en te implementeren, waardoor COIL kan worden aangepast aan de behoeften van elke klas, in elke discipline. Het vergt planning en zorgvuldig design om een ​​succesvolle COIL-samenwerking te ontwikkelen. De HvA biedt begeleiding en professionalisering voor docenten en hun internationale partners in de ontwikkeling van hun samenwerkingsidee.

Testimonials van collega's en studenten

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Waarom willen we het curriculum internationaliseren?

Studenten ontwikkelen zich bij de HvA tot wereldburger en start- en vakbekwame professional in de arbeidsmarkt. De competenties die wij studenten vragen te ontwikkelen en de competenties die docenten nodig hebben om dit mogelijk te maken vragen om interculturele en internationale ontwikkeling van kennis vaardigheden en houding van alle betrokkenen.

Dit kan door bijvoorbeeld internationalisation at home te operationaliseren in internationalisering van de curricula. Diversiteit en inclusiviteit kan hierbij aangeboden worden aan elke student: of je nu op de HvA studeert of een deel van je studie in het buitenland doorbrengt. De internationale context moet lokaal, globaal, bij studenten en docenten ontsloten worden en ten dienste worden gesteld van de opleiding en ontwikkeling van de student. (input IP; 2019)

Het HvA instellingsplan benoemt Duurzaamheid, Diversiteit en inclusie en Digitalisering als hoofdthema’s. Deze thema’s zijn verbonden met internationalisering want wij leiden studenten op tot ‘urban professionals’ die door ons goed toegerust worden om hun beroep in de complexe grootstedelijke omgeving uit te voeren. Een omgeving die sterk internationaal georiënteerd is en waarin vele culturen met elkaar samenleven.

COIL en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Global Goals

Global learning gaat over het ontwikkelen van global competenties: de houding, vaardigheden en kennis die nodig zijn om een ​​wereldwijd verbonden, complexe wereld te begrijpen en eraan deel te nemen. Het kritisch nadenken en oplossen van problemen bij kwesties die perspectiefvaardigheid en onderzoeksvaardigheden vereisen. Het ontwikkelen van bewustzijn van culturele diversiteit en mondiale problemen.

Om deze globale en complexe problemen te begrijpen en bij te dragen aan de antwoorden, moet de student zich bekwamen in het internationaal, intercultureel en interdisciplinair samenwerken met anderen.

COIL projecten bieden studenten de kans de vaardigheden en kennis op te bouwen die bijdragen aan global learning en wereldburgerschap. Studenten doen ervaring op in het leren samenwerken in diverse teams met gebruikmaking van diverse perspectieven en wereldbeelden.

  • Virtual Exchange: Virtual Exchange (VE) is a practice, supported by research, that consists of sustained, technology-enabled, people-to-people education programmes or activities in which constructive communication and interaction takes place between individuals or groups who are geographically separated and/or from different cultural backgrounds, with the support of educators or facilitators. Virtual Exchange combines the deep impact of intercultural dialogue and exchange with the broad reach of digital technology. (https://evolve-erasmus.eu/about-evolve/what-is-virtual-exchange/)
  • COIL: Collaborative Online International Learning (SUNY, https://coil.suny.edu/)
  • VIS: Virtuele Internationale Samenwerking (Ministerie van Onderwijs, 2021)
  • Internationalisation at Home: Internationalization at home (IaH) is the purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all students within domestic learning environments (Beleen & Jones, 2015).
  • Internationalisation of the Curriculum: the incorporation of an international and intercultural dimension into the preparation, delivery and outcomes of a program of study (Leask, 2005)
  • Global Learning: the process of diverse people collaboratively analyzing and addressing complex problems that transcend borders. Landorf, H., & Doscher, S. P. (2015)
  • Sustainable development goals: Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen, The 17 Sustainable Development Goals are designed to give our planet a better future.
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 1 april 2022