Hoe ziet een COIL-project eruit?

Een internationale samenwerking kan alleen tot stand komen met een internationale partner. Elk COIL-project begint daarom met het vinden van de juiste match. Samen met je buitenlandse collega ontwikkel je een project, bestaande uit gezamenlijke leerdoelen, opdrachten en (deels) beoordeling. De HvA biedt workshops om docenten en hun partners hierin te ondersteunen (zie ook: ”Training”).

Elk COIL project is uniek, maar ze hebben gemeen dat de volgende elementen altijd deel uitmaken van het ontwerp:

  • een oriëntatie of virtuele kennismaking
  • een gezamenlijke opdracht
  • een reflectieve opdracht

Projectfases COIL

De COIL Projectfases in het kort

Zoals te zien is in de afbeelding, bestaat een COIL-project uit verschillende onderdelen die samen 1 project vormen.

Een COIL-project is ingebed in een bestaande module. De leeruitkomsten vormen daarom het fundament: wat willen we dat de studenten kunnen doen na het project? Deze doelen gaan zowel over vakinhoudelijke kennis en vaardigheden als over het proces van internationale samenwerking.

Om vertrouwd te raken met hun internationale teamgenoten, doen de studenten icebreaker activiteiten met als doel elkaar en elkaars cultuur beter te leren kennen.

Op basis van de leeruitkomsten die geformuleerd zijn voor het project, wordt de samenwerkingsopdracht geformuleerd. Deze opdracht nodigt uit tot vergelijken, analyseren maar bovenal tot het samenbrengen van deze kennis om nieuwe kennis en ideeën te genereren. Deze opdracht bestaat vaak uit verschillende deel-opdrachten die stapsgewijs gemaakt worden.

Na het presenteren van het eindproduct, nodigen we de studenten uit te reflecteren op de ervaring. Deze reflective biedt de studenten de mogelijkheid hun nieuw vergaarde kennis en vaardigheden te vertalen naar hun professionele context.

Last but not least, moeten er keuzes gemaakt worden wat betreft de technologie die de studenten het beste in staat stelt de opdracht uit te voeren.

Voorbeeld van een gemeenschappelijke taak

Studenten Marketing (Nederland) en studenten Gezondheidswetenschappen (Zuid Afrika) werken samen om een advies te geven over gezonde eetgewoontes voor jonge professionals.

Stap 1: studenten brainstormen over hun eigen eetgewoontes, de koolstofvoetafdruk van hun voedingskeuzes en vergelijken voedingstrends in hun landen. Ze gebruiken hiervoor een (online) mindmap. Daarnaast verzamelen ze informatie over voedingsadviezen, food-trends en analyseren ze de culturele verschillen in deze adviezen.

Stap 2: Studenten formuleren een advies over gezonde eetgewoontes voor jonge professionals. De inhoud, vorm en doelgroep worden gezamenlijk afgestemd. Dit advies moet in beide landen cultureel passend zijn.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 21 maart 2022