Hogeschool van Amsterdam

Leadership in Marketing

Het Honours Programme Leadership in Marketing wordt aangeboden door de opleiding CE van de faculteit Business en Economics. Het doel van het Honours Programme is Leadership te ontwikkelen op duurzame oplossingen voor strategische marketingvragen.

Het gaat om de ontwikkeling van de jouw leadershipcompetenties en hoe je die kunt toepassen in complexe verandersituaties gezien vanuit organisatie-ontwikkelperspectief, personeelsperspectief dan wel vanuit persoonlijk ontwikkelperspectief.

Het programma beoogt een verdieping te bewerkstelligen ten aanzien van marketingkennis en leadership en bestaat uit drie modules, waarbij elke module staat voor 5 EWP’s. Deze modules zijn:
1a. Professional Development
1b. Branding
2.  Management of Change
3.  Sustainability

Een ​Honours Programme (HP) is een aaneengesloten extracurriculaire traject, waarvoor je 15 EC krijgt. Binnen FBE zijn er vier HP's en die volg je tijdens je hoofdfase in je 2e, 3e, of 4e jaar. De college's worden gegeven naast je gewone reguliere vakken.

Docent: Jerry Gesser
Duurt: 2 jaar in de hoofdfase
Punten: 15 EC
Semester: 1 en 2
Taal: Nederlands of Engels
Vereist: Basiskennis van marketing gewenst

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 13 november 2018