Hogeschool van Amsterdam

Real Life Film

Honours Talent Module voor maatschappelijk betrokken studenten

Samenwerken met de regionale televisie, veranderingen in Amsterdam zichtbaar maken en de mogelijkheid hebben een korte film te presenteren op een evenement.

In een team van drie honourstudenten maak je tijdens deze module een kort film voor  ZuidoostTV, zgn. buurtjournalistiek. Hierin wordt je als student begeleid door experts en de directeur van ZuidoostTV! 
De gemaakte films geven veranderingen in de stad aan en impact op mensen die er leven. Thema’s worden door de studenten gekozen: te denken valt bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals Toekomst van Zuidoost, Informele Economie, Creatief Ondernemerschap, Cultuur van Zuidoost en meer.

Colleges vinden plaats op woensdagen (18 - 20.20 uur) maar ook diverse workshops en dagelijkse “explorations" op locaties in het stadsdeel Zuidoost zijn een onderdeel van het programma. Honourstudenten werken zelfstandig en worden begeleid door de experts van o.a. ZuidoostTV (ingeroosterde workshops). 

Ondersteunende workshops met ZuidoostTV:  video versus andere mediavormen,  rondleiding in de buurt en kennismaking met de sleutelfiguren,  taal van de straat richting bestuurders en organisaties en andersom,  van concept naar idee naar filmische uitwerking, montage en eindredactie en vlogging. De gemaakte films worden gepresenteerd op een event waarbij diverse beleidsmakers en belanghebbenden aanwezig zijn.  De beste films worden beschikbaar gesteld op de ZuidoostTV.

Docent HvA: Irena van Nynatten-Janikowska
(gastdocenten:  Directeur ZuidoostTV, lectoren uit de kenniscentra HvA).
HvA-breed, studenten in de hoofdfase kunnen ook worden toegelaten, mist voldoende plaats.
Taal:  colleges zijn in Nederlands, maar de films kunnen ook in andere taal worden gemaakt. 
Colleges op woensdag.
Colleges vinden plaats in de periode begin maart tot eind mei.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 13 november 2018